Gangbaar bloeddrukmedicijn is gevaarlijk

Gangbaar bloeddrukmedicijn is gevaarlijk

Het aanbevolen eerstelijnsmedicijn tegen hoge bloeddruk is tevens een van de gevaarlijkste. Het brengt driemaal zoveel risico met zich mee als een rivaliserend diureticum. Patiënten die chloortalidon krijgen hebben veel meer kans op een plotselinge en gevaarlijke...
Bacteriën bouwen antibioticaresistentie op

Bacteriën bouwen antibioticaresistentie op

We naderen de eindfase van de effectiviteit van antibiotica. De resistentie tegen deze eerstelijnsmedicijnen is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld en momenteel wordt naarstig gezocht naar andere behandelingen tegen veelvoorkomende infecties. Zestien van de 19...