16-09-2020

Bacteriën bouwen antibioticaresistentie op

We naderen de eindfase van de effectiviteit van antibiotica. De resistentie tegen deze eerstelijnsmedicijnen is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld en momenteel wordt naarstig gezocht naar andere behandelingen tegen veelvoorkomende infecties. Zestien van de 19 Europese landen melden dat de resistentie tegen ciprofloxacine, een van ‘s werelds krachtigste antibiotica, nu hoog tot zeer hoog is.

Ciprofloxacine is de eerste keus als medicijn bij voedselvergiftiging veroorzaakt door onder andere infecties met salmonella en campylobacter, maar salmonellabacteriën zijn al multiresistent, wat betekent dat ze al ongevoelig zijn geworden voor drie of meer antimicrobiële stoffen.

Nu worden ook de Salmonella- en E. colibacteriën uit pluimvee resistent tegen ciprofloxacine, zo blijkt uit een rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -Bestrijding.De algehele resistentie tegen hooggedoseerde ciprofloxacine is gestegen van 1,7 procent in 2016 tot 4,6 procent in 2018.

De verminderde effectiviteit van ciprofloxacine en de rest van de familie van fluorochinolon-antibiotica kan tot kritieke toestanden leiden voor de menselijke gezondheid, stelt het rapport, maar de vooruitzichten worden mogelijk nog somberder als de gecombineerde resistentie tegen twee of meer antibiotica toeneemt.

BRONNEN:

European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance, March 3, 2020
Resistentie tegen hooggedoseerde ciprofloxacine, 2018: 4,6%
Resistentie tegen hooggedoseerde ciprofloxacine, 2016: 1,7%

Uit dezelfde categorie

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Hiv-vaccin getest op mensen

Door de ontwikkeling van vaccins sinds de 18e eeuw zijn infectieziekten als het pokkenvirus, hondsdolheid, en een wat recenter voorbeeld polio, tot staan gebracht.[1] Een vaccin stimuleert het afweersysteem om antistoffen aan te maken voor een specifiek...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...