Disclaimer

Hoewel aan de voorbereiding van deze uitgave alle zorg is besteed, kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of leed, veroorzaakt door behandelingen, advies of informatie gepubliceerd in Medisch Dossier. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site en in de andere uitingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Medisch Dossier. Medisch Dossier kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Alvorens een behandeling te ondergaan is het raadzaam om een specialist te raadplegen.Medisch Dossier garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Medisch Dossier verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Medisch Dossier behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Medisch Dossier is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.