Gezondheidsinstantie kan niet bewijzen dat vaccins geen autisme veroorzaken

Een van ‘s werelds toonaangevende gezondheidsinstanties heeft aan ouders moeten toegeven dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de verzekering dat vaccins geen autisme veroorzaken bij kinderen.De Amerikaanse CDC (instantie voor ziektebestrijding en -preventie) heeft geen wetenschappelijke studies kunnen produceren ter ondersteuning van de beweringen die worden gedaan op de website en in folders voor ouders.

De bekentenis volgt op een verzoek inzake de openbaarheid van bestuur (Freedom of Information request), ingediend door de vaccinatiecampagnegroep ICAN, die de CDC had gevraagd alle studies te produceren die waren gebruikt ter onderbouwing van de bewering dat het DTaP-vaccin (tegen difterie, tetanus en kinkhoest) geen autisme veroorzaakt.

In een aparte rechtszaak vroeg ICAN ook om bewijs voor soortgelijke claims over de vaccins HepB (hepatitis), Hib (haemophilus influenzae), PCV13 (pneumokokken) en IPV (polio). Tevens vroeg ICAN om studies die aantonen dat de cumulatieve effecten van alle vaccins in de eerste zes levensmaanden van een kind niet tot autisme leiden. ICAN heeft de BMR (bof, mazelen, rodehond) – het vaccin dat de voorhoede vormt van de controverse rond autisme weggelaten uit het verzoek.

ICAN diende het verzoek medio 2019 in en daagde de CDC voor de rechter, nadat deze in meer dan zes maanden geen enkel wetenschappelijk artikel had geproduceerd. Tijdens een hoorzitting in de districtsrechtbank van New York moest de CDC toegeven dat het geen enkel bewijs kon leveren dat vaccinaties – anders dan die voor BMR – bij kinderen geen autisme veroorzaken.

In reactie op het verzoek van ICAN werden 21 wetenschappelijke artikelen aangedragen, maar deze hadden ofwel betrekking op de BMR, ofwel op vaccins die het conserveermiddel thimerosal bevatten, dat in geen enkel vaccin uit de verzoeken van ICAN voorkwam. Ook een bij de rechtbank ingediende overzichtsstudie van de Amerikaanse Gezondheidsraad (Institute of Medicine) kon niet vaststellen dat het DTaP-vaccin geen autisme veroorzaakte, ook al was de studie betaald door de CDC.

Tv-producent Del Bigtree van ICAN merkte op: ‘Als de CDC net zoveel geld had besteed aan het bestuderen van vaccins en autisme als aan een mediacampagne tegen ouders die beweren dat vaccins het autisme van hun kind veroorzaken, zou de wereld een betere plek zijn voor iedereen.’

Bigtree produceerde de film Vaxxed, over het werk van Andrew Wakefield, een voormalig arts die als een van de eersten beweerde dat er een verband was tussen autisme en de MMR.

www.icandecide.org; March 6, 2020; US District Court judgement, 19-cv-11947-LJL, issued March 2, 2020

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...