Samenhang tussen HVT en borstkankerrisico

Samenhang tussen HVT en borstkankerrisico

Het meest gangbare type hormoonvervangende therapie (HVT) – een combinatie van oestrogeen en progestageen – verhoogt het risico op borstkanker met wel 80 procent, zo blijkt uit een nieuwe studie. Het risico neemt toe naarmate vrouwen langer HVT krijgen, maar het...
Gen heeft sleutelrol bij borstkanker

Gen heeft sleutelrol bij borstkanker

Acht jaar duurde het onderzoek, maar onderzoekers uit Australië kunnen inmiddels vaststellen dat zij een gen hebben geïdentificeerd dat een sleutelrol speelt in de overleving van tumoren bij ernstige vormen van borstkanker. Borstkanker is er in veel verschillende...