Bewegen na borstkanker

De afgelopen jaren hoor je steeds vaker over ‘oncologische beweegprogramma’s’. Het idee ervan is dat lichaamsbeweging als een vorm van kankerbehandeling wordt beschouwd. Dat bewegen ook daadwerkelijk helpt, is te lezen in een systematische samenvatting van 26 studies, die Canadese onderzoekers onlangs publiceerden in het vaktijdschrift Cancer Epidemiology. Niet alleen intensief sporten, maar ook dagelijkse bewegingen beïnvloeden de kans op overleven, zo constateren zij.

In de studies die zij onder de loep namen, werd na de borstkankerdiagnose lichte lichaamsbeweging of sport ingezet. Lichaamsbeweging na de diagnose resulteerde in een vermindering van 37 procent in het percentage borstkankerspecifieke sterfte. Matige lichamelijke activiteit als onderdeel van de dagelijkse routine had een daling van 39 procent in het sterftecijfer tot gevolg.

De onderzoekers keken ook naar de mentale gezondheid. Lichaamsbeweging maakte dat vrouwen zich mentaal beter voelden en aanzienlijk minder depressieve gevoelens meldden. Lichamelijke activiteit na de diagnose leidt dus tot een afname van depressie-scores. Een uur per dag mild bewegen, geeft al een positief effect op de stemming en de overlevingskans. Dit maakt beweging geïntegreerd in het dagelijks leven, een krachtig middel om de kans op overleving na borstkanker te vergroten.

In het meinummer van Medisch Dossier dat rond 10 mei verschijnt, besteden we uitgebreid aandacht oncologische beweegprogramma’s.

Bron: Cancer Epidemiology, Volume 77, April 2022, 102111

Uit dezelfde categorie

Uitgelezen; Pijn

In zijn boek Pijn legt prof. dr. Bart Morlion niet alleen uit hoe pijn werkt, maar ook hoe we er beter mee om kunnen gaan. Zijn aanpak is om met goede begeleiding en een juiste diagnose het pijnprobleem minder aanwezig te maken in het leven van een patiënt. Morlion is...

Het laatste nieuws