14-07-2008

Beroerte: magnesiumsupplement verlaagt het risico

Het risico van een beroerte is te verkleinen door magnesiumsupplementen te slikken, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Wel moet de gebruiker ouder dan zestig jaar zijn, anders kan het supplement juist het tegenovergestelde effect hebben. Het risico wordt bovendien lager naarmate iemand meer magnesium gebruikt, zo bleek. In de groep met het laagste risico zaten diegenen die de meeste magnesium per dag gebruikten.
Men veronderstelt al enige tijd dat magnesium een beschermende capaciteit heeft, maar deze is pas in een groot onderzoek getest toen onderzoekers de gezondheid volgden van 26.556 mannelijke rokers in de leeftijd van 50 tot 69 jaar. Gemeten werd hun inname van magnesium, calcium en kalium gedurende een periode van dertien jaar. In die tijd kwamen er in de groep 2702 beroertes voor. Het aantal beroertes kwam het minst voor in de groep waarin de mannen de meeste magnesium innamen, terwijl de onderzoekers juist het omgekeerde verband vonden onder de mannen jonger dan zestig jaar6.
 6Arch Int Med, 2008; 168: 459-465

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...