21-09-2023

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In het rapport van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is er gekeken naar burn-outklachten, verzuimdagen en de reden van verzuim onder jonge werkenden in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar. [1] Er is hierbij specifiek onderzocht of er werd verzuimd ten gevolge van psychische klachten, overspannenheid of burn-out, waarbij deze klachten volgens de ondervraagden deels of volledig het gevolg zijn van werk.

Jonge vrouwen met forse klachten

Een stijging in werkgerelateerd psychisch verzuim kwam de afgelopen twaalf maanden vooral voor onder hoogopgeleide jonge vrouwen. Bij deze groep groeide het aantal forse klachten: in 2020 ervaarde 25% burn-outklachten, in 2022 was dat 29%. Hoewel vrouwen over het algemeen meer burn-outklachten ervaren dan mannen, wordt ook de groep jonge mannen met klachten steeds groter: in 2015 was deze groep 13%, in 2022 was dat 23%.

Vooral in de zorg en het onderwijs – sectoren waar relatief veel jonge vrouwen werken – zijn er veel werknemers met burn-outklachten. De groep werknemers met weinig burn-outklachten wordt in deze vakgebieden steeds kleiner: er zijn steeds minder medewerkers in de zorg en het onderwijs zonder burn-outklachten.

Oorzaken van werkstress

Aanvullend onderzoek onder jongeren wijst uit waarom deze groep werkstress ervaart. De grootste factoren blijken prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk. De jongeren voelen druk om altijd alles goed te doen en constant bereikbaar te zijn. Ook noemden ze de combinatie van werk en gezin en maatschappelijke en financiële onzekerheid als bronnen van werkstress.

De jongeren benoemden meerdere onzekerheden, waaronder de constante stroom van negatief nieuws over klimaat, stikstof, oorlog en COVID-19, de inflatie, hoge hypotheeklasten, studieschuld en de invloed van sociale media op het zelfbeeld.

Het ministerie startte onlangs de campagne ‘Hey, het is oké’ (https://www.heyhetisoke.nl/) om werkstress bespreekbaar te maken.

1 Deze link stuurt je direct door naar het TNO-rapport: https://publications.tno.nl/publication/34641160/h2Rez1/TNO-2023-burnout.pdf

Meer lezen? Bekijk ons Digitaal Dossier:

Stress bij jongeren. Wat kunt u doen? https://medischdossier.org/archief/stress-bij-jongeren-wat-kunt-u-doen/
Hersenen onder hoogspanning https://medischdossier.org/archief/hersenen-onder-hoogspanning/
Teamsport vermindert risico op psychische problemen bij kinderen https://medischdossier.org/teamsport-vermindert-risico-op-psychische-problemen-bij-kinderen/

 

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws