29-09-2008

Zelfonderzoek bij borstkanker helpt niet

De officiële aanbeveling dat vrouwen hun eigen borsten onderzoeken op knobbeltjes die op borstkanker kunnen duiden, is wellicht geen goed advies. Misschien doet hij wel meer kwaad dan goed. Bij een recent onderzoek bleek dat zelfonderzoek het aantal sterfgevallen aan borstkanker niet doet afnemen. Onderzoekers van het Nordic Cochrane Instituut in Kopenhagen onderzochten twee groepen vrouwen. Bij de groep vrouwen die zichzelf onderzochten, werden 3406 biopsieën uitgevoerd ten opzichte van 1856 in een groep waarin niemand de eigen borsten onderzocht. Er was echter geen verschil tussen de twee groepen als het ging om het aantal sterfgevallen door borstkanker.
De onderzoekers stellen ook vragen bij het nut van screeningsprogramma’s voor borstkanker. Ze ontdekten dat er per 2000 gescreende vrouwen in een periode van tien jaar, er eentje er langer door leeft. Maar van die 2000 vrouwen zullen er tien ten onrechte de diagnose borstkanker krijgen en dus een overbodige behandeling en de bijbehorende stress.
‘Het is niet duidelijk,’ zo luidde hun conclusie, ‘of screening meer kwaad dan goed doet’3.
3Cochrane Database Syst Rev, 2006; 4: CD001877
 

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Het laatste nieuws

Kauwgom kauwen tegen gaatjes

Gaatjes en tandvleesontsteking zijn veel voorkomende mondziektes. Suikervrije kauwgom kan gebruikt worden om deze ziektes te voorkomen. Ook kunnen er kruiden en middelen worden toegevoegd aan kauwgom om de mondgezondheid te verbeteren. Iraanse wetenschappers hebben...

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...