13-06-2018

Worden medicijnen in de toekomst beoordeeld met real-world data?

Uit promotie-onderzoek van farmaceutisch onderzoeker Amr Makady, aan de Universiteit van Utrecht, blijkt dat zowel ervaringen van patiënten als gegevens afkomstig uit dagelijkse klinische praktijk meer invloed moeten krijgen om geneesmiddelen al dan niet te vergoeden.

Op dit moment wordt er nog gekeken naar de resultaten die afkomstig zijn van health technology assessments (HTA). Dit kunnen gerandomiseerde klinische studies zijn, waar bepaalde groepen mensen voor worden geselecteerd en er volgens protocollen wordt gehandeld. Echter is het voor een goed beeld ook van belang om te kijken naar de ervaringen van gebruikers, ook wel real-world data genoemd.

Ervaringen via social media

Via diverse kanalen kan de informatie van patiënten zelf verzameld worden. Zo delen patiënten regelmatig hun ervaringen op social media maar ook via patiëntregistraties. Makady, die werkzaam is bij Zorginstituut Nederland, geeft aan dat via bijvoorbeeld een patiëntforum kan blijken dat een medicijn in de praktijk minder goed zijn werk doet dan uit eerder onderzoek naar voren kwam. Ook kunnen vervelende bijwerkingen opgespoord worden, die soms voor lief worden genomen.

Real-world data

Zorginstituut Nederland probeert in te schatten wat de kosteneffectiviteit van geneesmiddelen is over een langere periode. Op dit moment worden de conclusies op klinische studies gebaseerd, welke een inzicht geven voor maar een korte periode. Het proefschrift beschrijft dan ook of conclusies ook getrokken kunnen en mogen worden uit actuele data, ook wel real-world data genoemd, voor HTA en besluitvorming. Uit deze data kan namelijk veel relevante informatie komen en het kan mogelijk net zulke betrouwbare inzichten geven.

De consequenties

Voor het zo ver is, is het wel van belang dat alle partijen het er over eens zijn met wat real-world data precies inhoudt. Daarnaast dient gekeken te worden naar de manier waarop data wordt geanalyseerd én geïnterpreteerd. Ook komt er een stukje privacy bij kijken. Vervolgens kan er gekeken worden naar wat er gebeurt met de resultaten. Zo kan het voor komen dat een medicijn toch minder zijn werk doet dan in eerste instantie werd gedacht. Het is dan de vraag of Zorginstituut Nederland haar vergoedingsadvies zal wijzigen, met als gevolg dat zorgverzekeraars het betreffende medicijn niet langer hoeven te financieren.

Bron: Universiteit Utrecht

Uit dezelfde categorie

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Hiv-vaccin getest op mensen

Door de ontwikkeling van vaccins sinds de 18e eeuw zijn infectieziekten als het pokkenvirus, hondsdolheid, en een wat recenter voorbeeld polio, tot staan gebracht.[1] Een vaccin stimuleert het afweersysteem om antistoffen aan te maken voor een specifiek...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...