Weer drie landen die amalgaamvullingen afschaffen

Opnieuw zijn er drie Europese landen die het gebruik van amalgaam – dat voor de helft uit kwik bestaat – voor gebitsvullingen geleidelijk afschaffen. Ierland, Finland en Slowakije hebben aangekondigd dat ze amalgaam in de komende paar jaar gaan uitbannen.

Zij sluiten zich hiermee aan bij Zweden en Noorwegen. Amalgaam wordt in verband gebracht met nier- en neurologische problemen.Het is tandartsen in alle lidstaten van de EU al verboden om het materiaal te gebruiken bij zwangere vrouwen, bij vrouwen die borstvoeding geven en bij kinderen onder de 15.

In het kader van een uitspraak uit 2018 wordt aan de EU-lidstaten tevens gevraagd plannen in te dienen voor de gefaseerde afbouw van amalgaamgebruik bij alle tandheelkundige handelingen. Een paar van de eerste landen die positief hebben gereageerd zijn Ierland, Finland en Slowakije. De uitspraak volgt op druk vanuit lobbygroepen zoals de Campagne voor Kwikvrije Tandheelkunde, die nu de aandacht verlegt naar Noord-Amerika.

Hoewel de American Dental Association (Amerikaanse tandheelkundige organisatie) het gebruik van amalgaam nog steunt en beweert dat het niet schadelijk is voor de gezondheid, vertrouwen de campagnevoerders er toch op dat de regelgevende Amerikaanse instantie FDA snel van standpunt zal veranderen. Campagnevoorzitter Charles Brown zegt: ‘We feliciteren deze landen met deze belangrijke stap, waarmee de aarde en de patiënten worden beschermd tegen dit achterhaalde kwikproduct. Nu is het aan de FDA en Health Canada om ook eens stappen te gaan ondernemen.’

De regelgevende instanties maken zich zorgen over mogelijke reacties op een regelrecht verbod. Als ineens wordt aangekondigd dat amalgaam onveilig is, kan dit tot gevolg hebben dat miljoenen mensen gaan eisen dat hun vullingen worden verwijderd. Tevens zijn de autoriteiten bezorgd dat ze zullen worden aangeklaagd als de mensen hun vullingen in verband gaan brengen met neurologische problemen.

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...