09-10-2023

VS: Hoogste sterfte cijfers

Ondanks dat er in de VS meer aan medicijnen wordt uitgegeven dan in enig ander land, heeft het de hoogste sterftecijfers in alle leeftijdsgroepen, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Californië in Los Angeles. Ook had de VS volgens de onderzoekers meer sterfgevallen boven het verwachte gemiddelde en kende het een hoger sterftecijfer tijdens de uitbraak van COVID-19 dan andere welvarende landen. In hun berekeningen hielden zij rekening met de verschillen in bevolkingsomvang van alle landen.

Er werd gekeken naar de sterftecijfers in de VS, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje van 2017 tot 2021. In die periode was er bijna een verdubbeling van het jaarlijkse aantal extra sterfgevallen in de VS, 45% hiervan was te wijten aan andere factoren dan COVID-19. In 2021 werd 25% van alle extra sterfgevallen in de VS toegeschreven aan COVID-19; dat zijn slechts 223.000 van de 892.000 extra sterfgevallen dat jaar. De cijfers onderstrepen het falende gezondheidsbeleid van de VS, dat geen rekening houdt met de sociale, economische en psychologische dimensies van gezondheid. Daarbij is er sprake van een zwak sociaal zekerheidsnet, onvoldoende toegang tot gezondheidszorg en een slechte leefstijl, zoals slechte voeding en gebrek aan lichaamsbeweging, aldus de onderzoekers.

Bron:
PLOS One, 2023; 18(3): e0283153

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws