06-06-2019

Vrouwen overlijden vaker na hartstilstand

Er is steeds meer bewijs dat een vrouwenhart anders werkt dan een mannenhart. Vrouwen die buiten het ziekenhuis worden getroffen door een hartstilstand, zijn doorgaans veel slechter af dan mannen. Ze worden minder vaak gereanimeerd en overlijden vaker.

Ook de openbaring van hartfalen bij vrouwen is anders dan bij mannen. Postdoc-onderzoeker Marieke Blom en promovenda Iris Oving van het Amsterdam UMC onderzochten de verschillende fases van een hartstilstand bij mannen en vrouwen.

Hartstilstand herkennen

Een hartstilstand bestaat uit verschillende fases die afzonderlijk de overlevingskans beïnvloeden. De eerste fase is het herkennen dat iemand een hartstilstand heeft. Mannen en vrouwen krijgen ongeveer even vaak een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis. Blom en Oving zagen dat vrouwen minder vaak gereanimeerd worden door omstanders. Volgens hen lopen vrouwen meer risico een hartstilstand te krijgen als er niemand in de buurt is, omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen en daardoor vaker alleen zijn.

Verschillen man en vrouw

Ook zijn de symptomen van een hartstilstand anders bij vrouwen, waardoor het voor omstanders niet altijd duidelijk is dat er sprake is van een hartstilstand. De onderzoekers vermoeden dat omstanders hierdoor minder snel overgaan tot reanimeren.

Een ander wezenlijk verschil is het schokbaar beginritme, dat bepaalt of iemand een hartstilstand overleeft. Veel vrouwen hebben dit schokbaar beginritme niet. Hierdoor helpt een schok van een defibrillator meestal niet. Volgens Blom en Oving heeft reanimeren dan nog wel zin. Het duwen op de borst kan het hart weer in zijn goede ritme krijgen.

Overlevingskansen verbeteren

Blom en Oving adviseren omstanders die twijfelen over een hartstilstand om 112 te bellen en de instructies van de centralist te volgen, deze herkent een hartstilstand bij een vrouw even snel als bij een man.

Bron: Eur Heart J. 2019 May 21. pii: ehz297

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...