Voormalig ernstig zieke coronapatiënten nu minder gezond

In het vorige nummer van Medisch Dossier uitte gastcolumnist Dirk Zoutewelle zijn bezorgdheid over de gevolgen van Long Covid. En terecht, zo blijkt nu uit een grootschalig Chinees onderzoek.

De meeste symptomen van Covid-19 zijn bij patiënten die in het ziekenhuis belanden binnen twaalf maanden verdwenen. Maar zeker niet bij iedereen.

De onderzoekers voerden hun studie uit onder 1.276 coronapatiënten met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar die tussen januari en mei 2020 werden ontslagen uit een ziekenhuis in Wuhan.

Ongeveer de helft van de ernstig zieke coronapatiënten kampt na één jaar nog steeds met ten minste één aanhoudende klacht, meestal vermoeidheid of spierzwakte, waarbij vrouwen 1,4 keer meer kans hebben om last te houden van vermoeidheid of spierzwakte dan mannen. Eén op de drie patiënten had na een jaar nog steeds last van kortademigheid en sommige patiënten bleven longaandoeningen houden, vooral degenen die ernstig ziek waren geweest.

Sommige patiënten ontwikkelden ook mentale klachten, zoals angst of depressie. Vergeleken met mannen voelden vrouwen zich twee keer zo vaak angstig of depressief. Bovendien hadden vrouwen drie keer zoveel kans om na twaalf maanden nog last te hebben van een diffusiestoornis, een probleem met uitwisseling van zuurstof en kooldioxide in je longen, waardoor je minder goed zuurstof opneemt.

‘Terwijl de Covid-19-pandemie voortduurt, wordt de noodzaak om Long Covid-19 te begrijpen en erop te reageren steeds dringender,’ zeggen de Chinese wetenschappers in een artikel. ‘Symptomen zoals aanhoudende vermoeidheid, kortademigheid, hersenmist en depressie kunnen vele miljoenen mensen wereldwijd verzwakken (…)

Het effect op de samenleving, zoals toegenomen zorglast of economische gevolgen, is aanzienlijk. Long Covid is een moderne medische uitdaging van de eerste orde.’

Bron: The Lancet. 2021; 398(10302): P747-758

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...