Voormalig ernstig zieke coronapatiënten nu minder gezond

In het vorige nummer van Medisch Dossier uitte gastcolumnist Dirk Zoutewelle zijn bezorgdheid over de gevolgen van Long Covid. En terecht, zo blijkt nu uit een grootschalig Chinees onderzoek.

De meeste symptomen van Covid-19 zijn bij patiënten die in het ziekenhuis belanden binnen twaalf maanden verdwenen. Maar zeker niet bij iedereen.

De onderzoekers voerden hun studie uit onder 1.276 coronapatiënten met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar die tussen januari en mei 2020 werden ontslagen uit een ziekenhuis in Wuhan.

Ongeveer de helft van de ernstig zieke coronapatiënten kampt na één jaar nog steeds met ten minste één aanhoudende klacht, meestal vermoeidheid of spierzwakte, waarbij vrouwen 1,4 keer meer kans hebben om last te houden van vermoeidheid of spierzwakte dan mannen. Eén op de drie patiënten had na een jaar nog steeds last van kortademigheid en sommige patiënten bleven longaandoeningen houden, vooral degenen die ernstig ziek waren geweest.

Sommige patiënten ontwikkelden ook mentale klachten, zoals angst of depressie. Vergeleken met mannen voelden vrouwen zich twee keer zo vaak angstig of depressief. Bovendien hadden vrouwen drie keer zoveel kans om na twaalf maanden nog last te hebben van een diffusiestoornis, een probleem met uitwisseling van zuurstof en kooldioxide in je longen, waardoor je minder goed zuurstof opneemt.

‘Terwijl de Covid-19-pandemie voortduurt, wordt de noodzaak om Long Covid-19 te begrijpen en erop te reageren steeds dringender,’ zeggen de Chinese wetenschappers in een artikel. ‘Symptomen zoals aanhoudende vermoeidheid, kortademigheid, hersenmist en depressie kunnen vele miljoenen mensen wereldwijd verzwakken (…)

Het effect op de samenleving, zoals toegenomen zorglast of economische gevolgen, is aanzienlijk. Long Covid is een moderne medische uitdaging van de eerste orde.’

Bron: The Lancet. 2021; 398(10302): P747-758

Uit dezelfde categorie

Uitgelezen; Pijn

In zijn boek Pijn legt prof. dr. Bart Morlion niet alleen uit hoe pijn werkt, maar ook hoe we er beter mee om kunnen gaan. Zijn aanpak is om met goede begeleiding en een juiste diagnose het pijnprobleem minder aanwezig te maken in het leven van een patiënt. Morlion is...

Het laatste nieuws