04-08-2008

Volle maan geen oorzaak van insulten

In tegenstelling tot wat velen denken veroorzaakt volle maan geen aanvallen bij mensen met epilepsie. Wel lijken er bij volle maan meer niet-epileptische insulten voor te komen.
Een onderzoeksteam in Florida ging na hoeveel en wat voor insulten er in drie jaar tijd voorkwamen bij de vier verschillende fasen van de maan. Het aantal epileptische aanvallen bleek het laagst bij volle maan en het hoogst als de maan in zijn vierde kwadrant stond. Niet-epileptische aanvallen traden juist vaker op bij volle maan8.
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Dit zijn intrigerende uitkomsten. Een niet-epileptische aanval onderscheidt zich van een epileptische doordat hij niet ontstaat door elektrische afwijkingen in de hersenen, maar door psychologische of fysiologische omstandigheden, zoals stress of een laag bloedsuikergehalte. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat de biochemische processen in ons lichaam op de stand van de maan reageren, zij het in lichte mate. In plaats van te stellen, zoals de onderzoekers van dit team deden, dat het verband tussen de maan en epilepsie een mythe is, zouden ze zich beter kunnen afvragen wat de invloed van de maan is op de hormoonbalans die ons helpt om te gaan met stress, suikermetabolisme en andere aspecten van het leven.
8 Epilepsy Behav, online: doi:10.106/j.yebeh.2004.04.001
 

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Mindfulness training onderzocht

Een nieuwe studie van de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk heeft de effectiviteit van op mindfulness gebaseerde interventies voor de behandeling van mensen die lijden aan psychische problemen onderzocht.1 Het aanbod aan interventies om...

Leefstijl in de psychiatrie

Onlangs plaatste www.gzpsychologie.nl een artikel waarin psychiater en mindfulness trainer Mischa Selis vertelde over haar zienswijze.1 Zij pleit voor meer aandacht voor leefstijl en somatiek in de psychiatrie, waarbij somatiek de medische discipline is rondom het...

Het laatste nieuws