21-07-2008

Vitamine-oorlog: EU bepaalt grens bij twee wortels

Het grootste deel van de standaardvitamines, verkrijgbaar via gezondheidswinkels en advertenties, werkt niet zo goed, meestal doordat de dosering ver beneden het gehalte ligt dat enig verschil zou uitmaken.
Gelukkig hebben mensen die beter weten, zoals de lezers van dit blad, altijd wel wegen gekend om hoog gedoseerde vitaminen en supplementen te kopen die ook werkelijk enig nut kunnen hebben, met name in landen als Nederland, Engeland, Zweden en Ierland. Maar aan die keuzevrijheid zou wel eens op korte termijn een eind kunnen komen. De EU heeft zijn voorstellen bekendgemaakt aangaande de ‘veilige bovengrens’ voor vitaminesuppletie en zoals verwacht zijn ze belachelijk laag. Als die voorstellen worden aangenomen, mag u niet meer bètacaroteen kopen dan de hoeveelheid die u in twee wortels aantreft, terwijl selenium beperkt wordt tot de hoeveelheid uit twee paranoten.
De Alliance for Natural Health (ANH) is al sinds 2002 bezig deze hardvochtige acties van de EU tegen de voedingsindustrie te bestrijden. Volgens de ANH zijn de voorstellen gebaseerd op selectief en slecht wetenschappelijk onderzoek. Het komt erop neer dat de EU te ver gaat in de bescherming van het publiek tegen iets wat geen kwaad kan en mogelijk goed doet. ‘Als de EU Commissie werkelijk geloofde dat deze doseringen de hoogst mogelijk veilige doseringen zijn, waarom roepen ze nu dan niet om waarschuwingslabels op zakken wortelen en paranoten?’ vraagt dr. Robert Verkerk zich af, wetenschappelijk directeur van ANH.
De voorstellen kunnen al in 2009 geïmplementeerd worden onder de Richtlijn voedingssupplementen en de Regulering gezondheidsclaims5.
5ANH persbericht 24 oktober 2007

 

 

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...