27-05-2019

Vitamine B12 voor de darmflora

Het gebruik van een hoge dosering vitamine B12 uit een supplement kan de hoeveelheid B12 in de darm verhogen. Welke gevolgen heeft dit voor de darmflora?

Het is al enige tijd bekend dat een gezonde darmflora in staat is om zelf verschillende B-vitamines te maken, waaronder vitamine B12. Het cobalamine wordt met name in de dikke darm geproduceerd, waar het niet goed meer opgenomen kan worden in het lichaam. Het lijkt erop dat de bacteriën de vitamine eerder voor zichzelf produceren, dan voor ons.

Gebruik van een vitamine B12 supplement verandert de concentratie cobalamine in de dikke darm. Wetenschappers hebben bij muizen gekeken welke effecten dit heeft op de darmen en de darmflora.

B12 heeft invloed op de darmflora

De vraag was of een vitamine B12 supplement de concentratie vitamine B12 die de darmflora zelf aanmaakt beïnvloed; of het supplement invloed heeft op de darmflora en of dit het ontstaan van darmontstekingen in de hand kan werken. Muizen kregen hiervoor cyanocobalamine toegediend in een dosering die voor mensen overeenkomt met 5 mg vitamine B12 per dag. Na gebruik werden het actief B12 en verschillende afgeleiden van vitamine B12 in de darmen en de ontlasting gemeten. Ook werd de samenstelling van de darmflora geanalyseerd en werd getest of de muizen gevoeliger waren geworden voor het ontwikkelen van darmontstekingen.

Gebruik van B12 resulteerde in een 130 keer hogere concentratie vitamine B12 in de darmen en in de ontlasting, tegelijkertijd nam de hoeveelheid vitamine B12 die de muizen zelf aanmaakte af. Grote verschuivingen in de darmflora konden de wetenschappers niet vinden, maar ze zagen wel dat het toedienen van B12 zorgde voor een selectieve afname van de gunstige Bacteroides bacteriën.

Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen of deze veranderingen in de darmen ook plaatsvinden bij mensen.

Bron: Gut Microbes. 2019 May 7:1-9.

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...