18-09-2020

Vervuild diabetesmedicijn en vitamine B-tekort 

NRC en het tv-programma ZEMBLA hebben onderzoek gedaan naar vervuilde medicijnen. Daaruit blijkt dat sommige merken metformine, een diabetesmedicijn, de kankerverwekkende stof NDMA bevatten. De inspectie (IGJ) heeft de medicijnen door RIVM laten analyseren, maar de uitslag niet gepubliceerd. De overheid heeft de medicijnen nog niet teruggeroepen. Op 10 september ging Zembla op NPO 2 in op deze heikele kwestie. 

Los van de het vraagstuk van de vervuiling is uit wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat metformine de bijwerking kan hebben dat je lichaam minder vitamine B12 opneemt. Daardoor kan een vitamine B12-tekort ontstaan, vooral als je al jaren metformine gebruikt. 

Bij een tekort aan vitamine B12 kun je bloedarmoede krijgen. Je kunt dan ongemakken ervaren zoals moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen. Ook kun je tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten, slappe beenspieren en geheugenverlies ervaren. 

Om het lichaam de kans te geven voldoende vitamine B12 op te nemen bij gebruik van metformine, kan daarom een extra inname van vitamine B12 nodig zijn. Bij een ernstig tekort kan je arts je mogelijk medicijnen met extra vitamine B12 voorschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van injecties. Bij een mild tekort worden doorgaans voedingssupplementen aangeraden. 

Bron: ivg-info.nl 

Uit dezelfde categorie

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Hiv-vaccin getest op mensen

Door de ontwikkeling van vaccins sinds de 18e eeuw zijn infectieziekten als het pokkenvirus, hondsdolheid, en een wat recenter voorbeeld polio, tot staan gebracht.[1] Een vaccin stimuleert het afweersysteem om antistoffen aan te maken voor een specifiek...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...