05-05-2021

Vergeet 37 – een graad lager is het nieuwe normaal

Ons lichaam wordt koeler. Het ‘nieuwe normaal’ is meer dan een graad lager dan de standaard 37°C, die al meer dan 200 jaar als een gezonde temperatuur wordt beschouwd.

Artsen ontdekten dat de nieuwe gemiddelde lichaamstemperatuur 36,3°C is, en dit kan een grote invloed hebben op het begrip van de ernst van een ziekte of koorts.

De afkoeling werd voor het eerst opgemerkt in een onderzoek uit 2017 onder 35.000 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk, toen een gemiddelde lichaamstemperatuur werd gemeten van 36,6°C, en een afzonderlijke studie uit 2019 zag een nog verdere daling, tot 36,3°C.

Deze afkoeling is plotseling opgetreden. De daling van de lichaamstemperatuur in de afgelopen 20 jaar was net zo groot als die in de voorgaande 200 jaar, zeggen onderzoekers van de Universiteit van California in Santa Barbara.

Maar waarom? De onderzoekers denken dat verbeterde hygiëne, schoner water en betere sanitaire voorzieningen hebben geleid tot minder infecties – wat de daling in de westerse wereld zou kunnen verklaren – maar een vergelijkbare daling is te zien onder de inheemse bevolking in Bolivia, die in dezelfde omstandigheden leeft als haar voorouders.

Misschien is het de beschikbaarheid van medicijnen of airconditioning, suggereren andere theorieën, maar nogmaals, de Tsimane-bevolking in Bolivia heeft daartoe ook geen toegang. ‘De lichaamstemperatuur is zelfs gedaald in deze tropische omgeving, waar infecties nog steeds verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ziekte- en sterftecijfers’, aldus onderzoeker Michael Gurven.

Maar misschien komt het eerder door onze fixatie op een ‘normale’ temperatuur. Wat normaal is, kan variëren tussen bepaalde waarden en de temperatuur van één
persoon kan zelfs gedurende de dag fluctueren; de temperatuur ‘s ochtends vroeg kan wel een graad verschillen van de temperatuur laat in de middag. Hij verandert ook naarmate we ouder worden en in de loop van de menstruatiecyclus bij vrouwen.

En de temperatuur stijgt, zoals iedereen weet, na zware inspanning. Dus misschien hebben we het niet genoeg gecontroleerd, nadat Carl Wunderlich, een Duitse arts, 200 jaar geleden vaststelde wat een gezonde temperatuur was. Er was toen geen standaard normaalwaarde, en die is er vandaag nog steeds niet.

Bron: Sci Adv, 2020; 6: eabc6599

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.