Tweede herpesvirus dat mogelijk MS uitlokt

Multiple sclerose (MS) wordt mogelijk uitgelokt door een virale infectie, vooral als het gaat om verscheidene herpesvirussen.

MS is een auto-immuunziekte die het centrale zenuwstelsel aanvaltmaar wetenschappers tasten in het duister over de oorsprong ervan. 

Het vermoeden is dat het Epstein-Barrherpesvirus de aanleiding zou kunnen zijn, maar nieuw onderzoek wijst uit dat het ontstaan van MS het resultaat kan zijn van verscheidene herpesvirussen die samenwerken, waarbij stam 6 van het virus een hoofdrol speelt. 

MS-patiënten zijn vaker drager van de 6A-variant van het herpesvirus en het zou kunnen dat die de aanjager is van de ziekte, aldus onderzoekers van het Zweedse Karolínska Institute. 

Bij mensen met MS was de kans op het hebben van antistoffen tegen de herpesvirus 6-stam 55 procent groter, zo zagen onderzoekers na onderzoek van bloedmonsters van 8700 MS-patiënten en een controlegroep van 7200 gezonde mensen. 

Bovendien bleek, na onderzoek van bloed dat gemiddeld acht jaar voor het ontstaan van de eerste MS-symptomen was afgenomen bij de patiënten, dat volwassenen die als kind een herpesvirus 6-infectie hadden gehad een tweemaal zo grote kans hadden op het ontstaan van MS. 

Hoewel het Epstein-Barrvirus nog steeds verband lijkt te houden met MS, wordt het risico sterk verhoogd als de patiënt daarnaast drager van het herpesvirus 6 is. 

BRON: Front Immunol, 2019; 10: 2715 

 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...