Therapie met infraroodlicht tegen dementie

Lichttherapie is mogelijk een nieuwe behandelmethode voor mensen die lijden aan cognitieve achteruitgang of dementie. Wetenschappers toonden dit aan met een studie naar het effect van een PBM-helm, een helm met lichttherapie.

Onderzoeker, Dr. Paul Chazot, van de Durham Universiteit in Engeland startte jaren geleden met de ontwikkeling van dementietherapie door infraroodlicht. Samen met andere onderzoekers rondde hij onlangs een pilotstudie af naar een speciaal ontworpen helm die infrarood licht uitstraalt. Ze testten de helm bij mensen van middelbare leeftijd met milde cognitieve stoornissen en ontdekten dat de behandeling het geheugen, de verwerkingsvaardigheden en de motoriek verbeterde.

De helm draagt de naam Cerebrolite en is speciaal ontworpen voor thuisgebruik. In Medisch Dossier uit juli 2020 stond al een reportage over het gebruik van infraroodtherapie bij onder andere Parkinson, obesitas en de ziekte van Crohn. Dit nieuwe onderzoek focust volledig op de cognitieve achteruitgang.

De deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje, verdeeld in een behandelings- en een placebogroep, droegen de helm gedurende 28 dagen 2 keer per dag 6 minuten. In totaal voltooiden 27 deelnemers de studie en de 2 follow-upbeoordelingen: 14  uit de behandelingsgroep en 13 uit de placebogroep. Tijdens de beoordelingen lieten de deelnemers uit de behandelingsgroep significante verbeteringen zien in de motorische functies, geheugenprestaties en de verwerkingssnelheid. Opvallend was dat er in de placebogroep juist verslechteringen te zien waren in de verwerkingssnelheid en geen verbeteringen op de andere vlakken.

Het onderzoek is kleinschalig en uitgevoerd met gezonde mensen. Daarom is volgens de onderzoekers meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe lichttherapie kan worden gebruikt als therapie of in de preventie van cognitieve achteruitgang.

Bron: Photobiomod., Photomed. and Laser Surg., 2021: vol. 39; 654-660

 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...