25-07-2008

Statines: kunnen ziekte van Parkison veroorzaken

Dagelijks nemen miljoenen mensen cholesterolverlagende statines in. Deze geneesmiddelen worden zo veilig geacht dat een ervan – simvastatine – in Engeland zelfs zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar is. In Nederland is voor simvastatine wel een recept nodig.
Een nieuw onderzoek heeft echter het vermoeden doen ontstaan dat statines mogelijk de ziekte van Parkinson, een aandoening van het centrale zenuwstelsel, veroorzaken.
Statines leiden tot minder ‘slechte’ LDL-cholesterol, maar volgens dit nieuwe onderzoek van de Universiteit van North Carolina denkt men dat zo’n lage waarde voor LDL-cholesterol aanleiding kan zijn voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Patiënten hebben soms LDL-cholesterolwaarden die drie keer zo laag zijn als gemiddeld.
De onderzoekers vonden hun resultaten zo verontrustend dat zij meteen een heel groot onderzoek hebben opgezet onder 16.000 deelnemers.1
• Een nieuwe studie van Harvard heeft ontdekt dat slechts 8 procent van de mensen die statines gebruiken, ook werkelijk een hartaandoening heeft. Bij analyse van de uitkomsten van acht experimentele studies vonden zij ook dat de statines niet tot minder sterfte leidden, zelfs niet bij degenen die wel hartprobleem hadden.2
1 Mov Disord, epub 18 december 2006
2 Lancet, 2007; 369: 268-269
 

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...