17-11-2008

Statines: een grote medicijnenzwendel?

Cholesterolverlagende statines vormen een van de meest gebruikte groepen geneesmiddelen ter wereld. Alleen al in Amerika bereiken de verkoopcijfers 15,5 miljard dollar per jaar. Tevens behoren ze waarschijnlijk tot de meest ineffectieve medicijnen.
Bij een groot nieuw onderzoek onder 4575 patiënten met een chronische hartaandoening is gebleken dat de middelen niet levensverlengend werken en geen ziekenhuisopnames voorkomen. Deze nieuwe bevinding, van onderzoekers aan het ANMCO-onderzoekscentrum in Florence, vormt een aanvulling op een eerdere conclusie die onderzoekers aan Harvard vorig jaar trokken. Het Italiaanse onderzoeksteam volgde de voortgang van de hartpatiënten, die ofwel de statine Crestor (rosuvastatine) kregen ofwel een placebo. In de Crestor-groep overleden meer patiënten en moesten er meer in een ziekenhuis worden opgenomen dan in de placebogroep. In totaal waren er in de statinegroep 1305 patiënten die door hun hartkwaal moesten worden opgenomen of stierven, ten opzichte van 1283 in de placebogroep. Deze nieuwe bevindingen zijn vergelijkbaar met die van de Harvard-onderzoekers die een meta-analyse deden van acht trials. Daaruit maakten ze op dat de geneesmiddelen geen positief effect hadden op de gezondheid bij 10.990 vrouwen die een statine gebruikten, en slechts een marginaal voordeel opleverde bij mannen. Het Harvard-team ontdekte tevens dat slechts 8 procent van diegenen die een statine namen, ook echt een hartkwaal had: in de meeste gevallen was het een preventief middel. Hoewel hij geen positief effect heeft, kan een statine wel gevolgen hebben voor de gezondheid. Het middel is in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en, paradoxaal genoeg, met hartaandoeningen.
Bronnen: The Lancet, 2008; 372: 1231-1239 (Italiaanse onderzoek) en The Lancet, 2007; 369: 268-269 (Harvard onderzoek)
 

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws