28-07-2008

Screening redt geen enkel leven

De geneeskunde houdt al jaren vol dat screening op borstkanker levens redt. Maar uit een nieuw onderzoek is gebleken dat daar helemaal niets van klopt. Volgens de onderzoekers is hun onderzoek het eerste waarin gebruikgemaakt wordt van gegevens uit de klinische praktijk in plaats van de nauw gecontroleerde onderzoekssettings uit voorgaande onderzoeken.
Het onderzoeksteam, van de University of Washington School of Medicine, bestudeerde de dossiers van 1351 vrouwen die tussen 1983 en 1998 aan borstkanker overleden waren. Die vergeleken ze met een groep van 2501 vrouwen die wat leeftijd en risico van borstkanker betreft op hen leken, maar die geen borstkanker hadden. Als screening werkt, zo redeneerden de onderzoekers, zou in de tweede groep een groter deel gescreend moeten zijn. Tot hun verbazing was dat niet het geval. In de groep met kanker was 66 procent van de vrouwen gescreend tegenover 64 procent in de groep zonder kanker.
Met andere woorden: er waren precies evenveel vrouwen die aan borstkanker overleden waren gescreend als vrouwen die de ziekte niet hadden. Daaruit valt op te maken dat de screening de tumor niet op tijd of helemaal niet gevonden had5.
5J Nat Can Inst, 2005; 97: 1035-1043
 

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Het laatste nieuws

Gevolgen van een afwezige vader

Opgroeien zonder biologische vader in huis kan in Westerse samenlevingen nadelig zijn voor de seksuele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van vaderafwezigheid in culturen waar deze gezinsstructuur gangbaar is,...

Wandelen werkt: Minder zitten en in beweging

Ivonne Pappot is Mindful Walk-instructeur. Mindful Walk is een combinatie van wandelen, mindfulness en ademhalingstechnieken. Voor Medisch Dossier schreef Ivonne een reeks columns over waarom wandelen werkt. Dit is het eerste deel. Tijdens de coronacrisis maakte het...