26-07-2008

Roaccutane: vader onderzoekt op eigen kosten verband met zelfmoord zoon

De vader van een jonge man die overleed toen hij Roaccutane, een geneesmiddel tegen acne, gebruikte, heeft 340.000 dollar uit eigen zak besteed om te onderzoeken of dit middel misschien iets te maken heeft met depressie en zelfdoding. Liam Grant, wiens vader eveneens Liam heet, pleegde zelfmoord terwijl hij dit geneesmiddel gebruikte.
In een van de studies, gepubliceerd door de American Academy of Psychiatry, zijn scans gemaakt van de hersenen van vijftien Roaccutane-gebruikers en van de hersenen van vijftien andere patiënten die een ander middel tegen acne gebruikten. De veranderingen in de hersenen die bij de Roaccutane-groep werden waargenomen bleken inderdaad verband te houden met depressie.
Roche, de fabrikant van dit geneesmiddel, heeft al aangeboden meneer Grant alle kosten van zijn onderzoek terug te betalen plus een schadevergoeding van 800.000 pond. De heer Grant wil echter niet op dit aanbod ingaan en dringt aan op een openbare behandeling van de zaak voor de rechter.
Ondanks het aanbod van Roche om de zaak te schikken ontkent de fabrikant in het openbaar heftig elk verband tussen Roaccutane, depressie en zelfdoding. Het vermoeden bestaat dat dit geneesmiddel in de loop der jaren al tot meer dan honderd zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding heeft geleid. Roche moet op last van de geneesmiddelenautoriteit tegenwoordig een waarschuwing in de bijsluiter opnemen dat dit middel mogelijk suïcidale neigingen oproept.
Onderzoekers aan de Universiteit van Bath hebben eveneens een verband met depressie vastgesteld in een studie bij muizen. Maar het is niet bekend of een zelfde gedragspatroon ook bij mensen valt waar te nemen, concluderen zij.9
9 The Guardian, 19 september 2006
 

Uit dezelfde categorie

Boekentip week 43 ”De Parkinson Pandemie”

In de Medisch Dossier Update van vorige week noemde ik auteur Bas Bloem al, hoogleraar van het Radboudumc. Bloem is wereldwijd expert op het gebied van parkinson en schreef dit boek samen met topdeskundigen Dorsey, Sherer en Okun. Gezamenlijk beschrijven zij een plan...

Het laatste nieuws