26-07-2008

Roaccutane: vader onderzoekt op eigen kosten verband met zelfmoord zoon

De vader van een jonge man die overleed toen hij Roaccutane, een geneesmiddel tegen acne, gebruikte, heeft 340.000 dollar uit eigen zak besteed om te onderzoeken of dit middel misschien iets te maken heeft met depressie en zelfdoding. Liam Grant, wiens vader eveneens Liam heet, pleegde zelfmoord terwijl hij dit geneesmiddel gebruikte.
In een van de studies, gepubliceerd door de American Academy of Psychiatry, zijn scans gemaakt van de hersenen van vijftien Roaccutane-gebruikers en van de hersenen van vijftien andere patiënten die een ander middel tegen acne gebruikten. De veranderingen in de hersenen die bij de Roaccutane-groep werden waargenomen bleken inderdaad verband te houden met depressie.
Roche, de fabrikant van dit geneesmiddel, heeft al aangeboden meneer Grant alle kosten van zijn onderzoek terug te betalen plus een schadevergoeding van 800.000 pond. De heer Grant wil echter niet op dit aanbod ingaan en dringt aan op een openbare behandeling van de zaak voor de rechter.
Ondanks het aanbod van Roche om de zaak te schikken ontkent de fabrikant in het openbaar heftig elk verband tussen Roaccutane, depressie en zelfdoding. Het vermoeden bestaat dat dit geneesmiddel in de loop der jaren al tot meer dan honderd zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding heeft geleid. Roche moet op last van de geneesmiddelenautoriteit tegenwoordig een waarschuwing in de bijsluiter opnemen dat dit middel mogelijk suïcidale neigingen oproept.
Onderzoekers aan de Universiteit van Bath hebben eveneens een verband met depressie vastgesteld in een studie bij muizen. Maar het is niet bekend of een zelfde gedragspatroon ook bij mensen valt waar te nemen, concluderen zij.9
9 The Guardian, 19 september 2006
 

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...