Risico hoge bloedsuiker en Covid-19

Het was reeds bekend dat Covid 19-patiënten met diabetes een groter risico hebben op complicaties. Chinees onderzoek laat zien dat ook mensen met een verhoogde bloedsuikerspiegel een grotere kans hebben op een ongunstig verloop van de ziekte. Tijd voor meer focus op leefstijl?

Het onderzoek dat uitgevoerd is in twee ziekenhuizen in Wuhan toont aan dat ook mensen met een verhoogd bloedsuikergehalte, maar nog zonder de diagnose diabetes, een verhoogd risico hadden op complicaties toen zij in het ziekenhuis werden opgenomen met Covid-19. De wetenschappers keken naar een periode van 28 dagen waarin 605 patiënten onderzocht werden. De meeste waren binnen 28 dagen genezen van Covid-19, 114 mensen overleden. Bijna de helft van de deelnemers had pre-diabetes of diabetes. De andere helft had een normale bloedsuikerspiegel. De mensen met (pre-)diabetes hadden een grotere sterftekans. De kans op complicaties was bij de mensen met diabetes vier keer zo groot. Mensen met pre-diabetes hadden een 2,6 keer grotere kans op complicaties dan de groep mensen met een normale bloedsuikerspiegel.1

Dit onderzoek toont niet aan dat een hoge bloedsuikerspiegel leidt tot een ernstig verloop van Covid-19, maar het laat wel een relatie tussen de twee zien. De wetenschappers verklaren dat een verhoogde bloedsuikerspiegel schade aan de bloedvaten kan veroorzaken en zo de kans op complicaties kan vergroten. Ook wordt het lichaam bij (pre-)diabetes ontstekingsgevoeliger, wat een rol kan spelen bij het verergeren van een SARS-CoV-2-infectie.

Focus op leefstijl?

Het normaliseren van de bloedsuikerspiegel kan op termijn mogelijk het aantal patiënten met een ernstig verloop van de ziekte verminderen. In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes (1 op de 14) en naar schatting zijn er meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met pre-diabetes.2 Voeding en leefstijl zijn essentieel in het verkrijgen van een gezonde bloedsuikerspiegel en een gezond gewicht. Laten we daarop de aandacht nog eens vestigen.

Bronnen:

1. Diabetologia. 2020 Jul 10 : 1–10
2 Diabetes in cijfers, via diabetesfonds.nl

Uit dezelfde categorie

Sneltest voor opsporing coeliakie

In Nederland heerst er onderdiagnostiek van coeliakie. Coeliakie is een auto-immuunziekte die de dunne darm beschadigd na het eten van gluten. Coeliakie ontwikkelt zich al vroeg in het leven en de symptomen lopen uiteen, waardoor het lastig te herkennen kan zijn....

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...