Risico hoge bloedsuiker en Covid-19

Het was reeds bekend dat Covid 19-patiënten met diabetes een groter risico hebben op complicaties. Chinees onderzoek laat zien dat ook mensen met een verhoogde bloedsuikerspiegel een grotere kans hebben op een ongunstig verloop van de ziekte. Tijd voor meer focus op leefstijl?

Het onderzoek dat uitgevoerd is in twee ziekenhuizen in Wuhan toont aan dat ook mensen met een verhoogd bloedsuikergehalte, maar nog zonder de diagnose diabetes, een verhoogd risico hadden op complicaties toen zij in het ziekenhuis werden opgenomen met Covid-19. De wetenschappers keken naar een periode van 28 dagen waarin 605 patiënten onderzocht werden. De meeste waren binnen 28 dagen genezen van Covid-19, 114 mensen overleden. Bijna de helft van de deelnemers had pre-diabetes of diabetes. De andere helft had een normale bloedsuikerspiegel. De mensen met (pre-)diabetes hadden een grotere sterftekans. De kans op complicaties was bij de mensen met diabetes vier keer zo groot. Mensen met pre-diabetes hadden een 2,6 keer grotere kans op complicaties dan de groep mensen met een normale bloedsuikerspiegel.1

Dit onderzoek toont niet aan dat een hoge bloedsuikerspiegel leidt tot een ernstig verloop van Covid-19, maar het laat wel een relatie tussen de twee zien. De wetenschappers verklaren dat een verhoogde bloedsuikerspiegel schade aan de bloedvaten kan veroorzaken en zo de kans op complicaties kan vergroten. Ook wordt het lichaam bij (pre-)diabetes ontstekingsgevoeliger, wat een rol kan spelen bij het verergeren van een SARS-CoV-2-infectie.

Focus op leefstijl?

Het normaliseren van de bloedsuikerspiegel kan op termijn mogelijk het aantal patiënten met een ernstig verloop van de ziekte verminderen. In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes (1 op de 14) en naar schatting zijn er meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met pre-diabetes.2 Voeding en leefstijl zijn essentieel in het verkrijgen van een gezonde bloedsuikerspiegel en een gezond gewicht. Laten we daarop de aandacht nog eens vestigen.

Bronnen:

1. Diabetologia. 2020 Jul 10 : 1–10
2 Diabetes in cijfers, via diabetesfonds.nl

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...