Risico eierstokkanker beroepsafhankelijk?

Canadese Wetenschappers van de Universiteit van Montreal hebben het risico op eierstokkanker binnen verschillende beroepssectoren onderzocht. Volgens de onderzoekers is een toegenomen risico te verklaren door de blootstelling aan chemische stoffen binnen bepaalde beroepssectoren. [1]

 Het is inmiddels bekend dat factoren als leefstijl en opleidingsniveau invloed hebben op de gezondheid. Dat bleek ook uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder de vrouwelijke bevolking van Canada. In dit onderzoek uit 2021 zijn 491 vrouwen met eierstokkanker vergeleken met 897 vrouwen zonder eierstokkanker. [2] Het merendeel van de gezonde vrouwen in deze studie was hoger opgeleid.

De Canadese wetenschappers hebben de gegevens uit dit eerdere onderzoek gebruikt om de verschillen tussen vrouwen met eierstokkanker en gezonde vrouwen te onderzoeken. Daarbij keken ze met name naar beroepen van de zieke vrouwen. De beroepen van deze vrouwen werden getoetst aan de hand van de mate van blootstelling aan 29 soorten chemische stoffen. Vervolgens onderzochten de wetenschappers de associatie tussen de chemische stoffen en eierstokkanker. Vrouwen die tien jaar of langer beroepen als kapster, accountant en verkoper uitoefenden, bleken het hoogste risico te lopen. Ook werden er 18 soorten chemische stoffen geassocieerd met een vergroot risico op het krijgen van eierstokkanker.

De wetenschappers concludeerden dat het risico op het krijgen van eierstokkanker binnen bepaalde beroepssectoren groter is dan in andere sectoren. Ze benadrukken dat het onderzoek kleinschalig was en dat vervolgonderzoek nodig is om de gevonden verbanden te bevestigen.

Bronnen

1 https://oem.bmj.com/content/early/2023/06/01/oemed-2022-108557.full
2 PMID: 34758846, DOI: 10.1186/s13048-021-00911-z

Uit dezelfde categorie

E-mailen verkleint risico op dementie

Als je alleen woont, kan het sturen van appjes en e-mails je risico op het ontwikkelen van dementie verkleinen. Sociaal isolement wordt erkend als een ‘substantiële risicofactor’ voor dementie, maar volgens onderzoekers van deJohns Hopkins University School of...

Slaapmiddelen verhogen dementierisico

Slaapmiddelen verhogen het risico op dementie dramatisch, maar alleen bij witte ouderen, niet bij zwarte. Witte oudere volwassenen die regelmatig de pillen slikken, hebben bijna 80 procent meer kans om dementie te ontwikkelen dan degenen die zelden of nooit...

Dieselvervuiling tast geheugen aan

Ga de natuur in en snuif diep de niet-vervuilde lucht in – je hersenen zullen je dankbaar zijn. Na een paar uur inademen van zelfs matige niveaus van verkeersvervuiling begint de manier waarop de hersenen functioneren al te veranderen. Blootstelling aan...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.