29-06-2009

Resistente ziekteverwekkers in landbouwmest kan overslaan op mens

Ziekteverwekkers die resistent zijn tegen antibiotica, worden gebruikt in mest voor de landbouw. Volgens onderzoekers valt te vrezen dat ze op die manier via de voedselketen terug in de mens terechtkomen.
Die ontdekking werd in Finland gedaan bij analyse van monsters rioolslib, dat gebruikt wordt als mest. De meeste monsters gaven een positieve testuitslag voor vancomycine-resistente enterococcen (VRE), die niet met antibiotica te bestrijden zijn.
Het onderzoeksteam, van de Finse autoriteiten voor voedselveiligheid, vreest dat deze resistente bacterie via dieren in de voedselketen op mensen kan overslaan. Een andere vrees is dat VRE hun resistentiegenen overdragen op andere bacteriën.
 

BRON: Acta Veterinaria Scandinavia, 2009; 51: 24
 

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws