29-06-2009

Resistente ziekteverwekkers in landbouwmest kan overslaan op mens

Ziekteverwekkers die resistent zijn tegen antibiotica, worden gebruikt in mest voor de landbouw. Volgens onderzoekers valt te vrezen dat ze op die manier via de voedselketen terug in de mens terechtkomen.
Die ontdekking werd in Finland gedaan bij analyse van monsters rioolslib, dat gebruikt wordt als mest. De meeste monsters gaven een positieve testuitslag voor vancomycine-resistente enterococcen (VRE), die niet met antibiotica te bestrijden zijn.
Het onderzoeksteam, van de Finse autoriteiten voor voedselveiligheid, vreest dat deze resistente bacterie via dieren in de voedselketen op mensen kan overslaan. Een andere vrees is dat VRE hun resistentiegenen overdragen op andere bacteriën.
 

BRON: Acta Veterinaria Scandinavia, 2009; 51: 24
 

Uit dezelfde categorie

Gevolgen van een afwezige vader

Opgroeien zonder biologische vader in huis kan in Westerse samenlevingen nadelig zijn voor de seksuele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van vaderafwezigheid in culturen waar deze gezinsstructuur gangbaar is,...

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Livemuziek helpt het herstel na een operatie

Livemuziek aan het bed van een patiënt na een operatie in het ziekenhuis vermindert de pijn. Bovendien zorgt het voor minder angst en verbetert het algemeen welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek op de chirurgische afdeling van het UMC Groningen onder 35...

Het laatste nieuws

Gevolgen van een afwezige vader

Opgroeien zonder biologische vader in huis kan in Westerse samenlevingen nadelig zijn voor de seksuele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van vaderafwezigheid in culturen waar deze gezinsstructuur gangbaar is,...

Wandelen werkt: Minder zitten en in beweging

Ivonne Pappot is Mindful Walk-instructeur. Mindful Walk is een combinatie van wandelen, mindfulness en ademhalingstechnieken. Voor Medisch Dossier schreef Ivonne een reeks columns over waarom wandelen werkt. Dit is het eerste deel. Tijdens de coronacrisis maakte het...