11-11-2021

Remissie diabetes type 2 blijkt mogelijk

Als diabeet tot aan je oude dag aan de medicijnen zitten, hoeft misschien niet meer. Een nieuwe Schotse studie laat zien dat de aandoening bij ongeveer 5 procent van de patiënten met diabetes type 2 in remissie is.

Veel diabetici krijgen hun ziekte onder controle door naast gezonde voeding, meer te bewegen, gewicht te verliezen en glucose verlagende medicijnen te gebruiken. Uit de nieuwe studie (1) blijkt nu dat een groot aantal diabeten met diabetes type 2 deze niet alleen onder controle lijkt te hebben, maar dat deze ook niet meer actief lijkt. De onderzoekers stellen dat we beter moeten begrijpen wat de kenmerken van mensen in remissie zijn om hier in de toekomst naar te kunnen handelen.

Volgens cijfers (2) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leiden ongeveer 422 miljoen mensen aan diabetes. Jaarlijks worden er 1,5 miljoen sterfgevallen toegeschreven aan diabetes. Hiermee is het een van de belangrijkste doodsoorzaken. Veruit de meeste mensen zijn gediagnostiseerd met diabetes type 2. Het Diabetesfonds schat dit aantal voor Nederland op 9 van de 10 van de meer dan 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes.

Om erachter te komen wat de kenmerken zijn, onderzocht het onderzoeksteam met behulp van het Scottish Care Information – Diabetes Collaboration (SCI-DC) register, meer dan 162.000 personen ouder dan 30 jaar op 31 december 2019 en met diabetes type 2. Ze spraken van remissie als het HbA1c-gehalte, bloedsuikerwaarde, een jaar lang minder was dan 40 mmol/mol.

Ongeveer 5 procent, 7.710 deelnemers, behoorde tot de groep van mensen in remissie. Dat komt neer op 1 op de 20 Schotten met diabetes type 2. Uit de resultaten bleek dat deze groep meestal ouder was, geen bloedsuikerspiegel verlagende medicijnen slikte, bij diagnose al beschikte over een lagere bloedsuikerspiegel of sinds de diagnose kilo’s kwijt was geraakt.

De resultaten zijn positief, maar laten niet zien of de remissie van blijvende duur is. Een ander aandachtspunt bij deze studie is het hoge percentage van witte mensen. Mogelijk zijn de resultaten niet hetzelfde bij andere bevolkingsgroepen.

Bronnen:
1 PLos Med, 2021: 11: e10038
2 WHO, Health Topics, Diabetes

 

 

 

 

 

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...