Psychiatrische medicijnen mogelijk effect op sterftecijfer hartpatiënten

Volgens onderzoek, gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular Nursing, worden antidepressiva en andere psychiatrische medicijnen in verband gebracht met een bijna verdubbeld risico op vroegtijdig overlijden bij patiënten met hartaandoeningen.

Eerdere studies vonden al een verband tussen symptomen van angst en slechte gezondheidsresultaten, waaronder overlijden bij patiënten met hartaandoeningen. In deze nieuwe studie onderzochten wetenschappers of dit verband kan worden verklaard door het gebruik van psychotrope medicatie; medicatie die vooral centraal staat bij de behandeling van een groot aantal psychische stoornissen.

De groep uit het onderzoek bestond uit 12.913 patiënten die in één van de vijf hartcentra in Denemarken waren opgenomen. Bij ontslag vulden zij een vragenlijst in met items die symptomen van depressie en angst beoordeelden. Scores onder de acht werden als normaal beschouwd, boven de acht wees op de aanwezigheid van een angststoornis of depressie. Het medicijngebruik van de deelnemers haalde het onderzoeksteam uit de landelijke registers.

Resultaten
Binnen het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis overleden 362 patiënten. Het sterftecijfer onder gebruikers van de psychotrope medicijnen was met 6 procent hoger in vergelijking met de 2 procent die de medicatie niet gebruikte. De onderzoekers associeerden de inname van deze medicatie zes maanden voorafgaand aan de opname in de hartcentra met een 1,90 hogere kans op overlijden binnen een jaar na ontslag uit de centra. Patiënten met angst associeerden zij met een 1,81 hogere kans.

De kans verkleinde wanneer werd gekeken naar het gebruik van psychofarmaca in combinatie met angst tot 1,73 bij gebruikers van de medicatie en tot 1,67 bij de patiënten met angst. Volgens onderzoeker Dr. Cromhout kan dit suggereren dat het verband tussen de psychotrope medicatie en sterfte kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van angst.

Voorzichtigheid in het trekken van conclusies is gewenst. De onderzoekers concluderen namelijk dat  het gebruik van psychotrope medicatie de hogere sterfte onder hartpatiënten met angstsymptomen gedeeltelijk kan verklaren. Het hogere cijfer onder hartpatiënten met angstsymptomen zou, volgens het onderzoeksteam, echter ook te wijten kunnen zijn aan een onderliggende psychiatrische aandoening.

 

Bron: Eurjcn, 2021: zvab111

 

Uit dezelfde categorie

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Opioïden bij rug- en nekklachten?

Overweeg je om sterke pijnstillers te gaan gebruiken? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik hiervan bij acute rug- of nekpijn niet of nauwelijks helpt. Wetenschappers van de Universiteit van Sydney hebben in het zogeheten OPAL-onderzoek (Opiaten voor...

Psychedelica tegen zware depressies

Een psychedelische drug, ook wel de 'spirituele molecule' genoemd, kan ernstige depressies verlichten en zelfs omkeren. DMT (dimethyltryptamine), het actieve ingrediënt in ayahuasca, is vergelijkbaar met de actieve ingrediënten in LSD en paddo's, die ook hebben...

Probiotica blokkeren MRSA-bacterie

Probiotica kunnen antibioticaresistente superbacteriën in de darm bestrijden. De probiotica deden een succesvolle aanval op een kolonie MRSA-bacteriën (methicilline-resistente Staphylococcus aureus), superbacteriën die ernstige huid-,bot-, long- en bloedinfecties...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.