Psychiatrische medicijnen mogelijk effect op sterftecijfer hartpatiënten

Volgens onderzoek, gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular Nursing, worden antidepressiva en andere psychiatrische medicijnen in verband gebracht met een bijna verdubbeld risico op vroegtijdig overlijden bij patiënten met hartaandoeningen.

Eerdere studies vonden al een verband tussen symptomen van angst en slechte gezondheidsresultaten, waaronder overlijden bij patiënten met hartaandoeningen. In deze nieuwe studie onderzochten wetenschappers of dit verband kan worden verklaard door het gebruik van psychotrope medicatie; medicatie die vooral centraal staat bij de behandeling van een groot aantal psychische stoornissen.

De groep uit het onderzoek bestond uit 12.913 patiënten die in één van de vijf hartcentra in Denemarken waren opgenomen. Bij ontslag vulden zij een vragenlijst in met items die symptomen van depressie en angst beoordeelden. Scores onder de acht werden als normaal beschouwd, boven de acht wees op de aanwezigheid van een angststoornis of depressie. Het medicijngebruik van de deelnemers haalde het onderzoeksteam uit de landelijke registers.

Resultaten
Binnen het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis overleden 362 patiënten. Het sterftecijfer onder gebruikers van de psychotrope medicijnen was met 6 procent hoger in vergelijking met de 2 procent die de medicatie niet gebruikte. De onderzoekers associeerden de inname van deze medicatie zes maanden voorafgaand aan de opname in de hartcentra met een 1,90 hogere kans op overlijden binnen een jaar na ontslag uit de centra. Patiënten met angst associeerden zij met een 1,81 hogere kans.

De kans verkleinde wanneer werd gekeken naar het gebruik van psychofarmaca in combinatie met angst tot 1,73 bij gebruikers van de medicatie en tot 1,67 bij de patiënten met angst. Volgens onderzoeker Dr. Cromhout kan dit suggereren dat het verband tussen de psychotrope medicatie en sterfte kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van angst.

Voorzichtigheid in het trekken van conclusies is gewenst. De onderzoekers concluderen namelijk dat  het gebruik van psychotrope medicatie de hogere sterfte onder hartpatiënten met angstsymptomen gedeeltelijk kan verklaren. Het hogere cijfer onder hartpatiënten met angstsymptomen zou, volgens het onderzoeksteam, echter ook te wijten kunnen zijn aan een onderliggende psychiatrische aandoening.

 

Bron: Eurjcn, 2021: zvab111

 

Uit dezelfde categorie

Somber? Geef die bewerkte maaltijd de schuld

Bewerkt voedsel kan de reden zijn dat mensen zich soms licht depressief of angstig voelen. Het is niet verrassend dat hoe vaker je een bewerkte maaltijd of drankje neemt, hoe meer dagen je je somber voelt en niet lekker in je vel zit. Onderzoekers van de Schmidt...

Een hond aaien is meer dan leuk

Wees lief voor honden – dat kan je slimmer maken. Een hond aaien verhoogt de hersenactiviteit in de prefrontale cortex, waar ons denken en abstract redeneren plaatsvinden. Dit positieve effect houdt ook lang aan, ontdekten onderzoekers van de universiteit van Bazel in...

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...