09-11-2023

Placebobehandeling verandert pijnwaarneming in hersenen

Een placebo heeft invloed op hersengebieden die betrokken zijn bij de emotionele aspecten van pijn.1 Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Dartmouth College in New Hampshire, in de Verenigde Staten. Het kan verklaren waarom placebo’s pijnverlichting kunnen bieden, ondanks de afwezigheid van een werkzame stof.

De onderzoekers wilden achterhalen welke hersensystemen invloed hebben op de pijnbeleving voor en na toediening van een placebo. Hiervoor werden de vingers van 392 proefpersonen blootgesteld aan een matig hete elektrode, terwijl er een MRI-scan van hun hersenen werd gemaakt. De deelnemers beoordeelden de pijnintensiteit en de mate van ongemak. Vervolgens werden twee crèmes op verschillende vingers aangebracht: de ene met het etiket ‘Prodicaine, een effectief pijnstillend medicijn’ en de andere genaamd ‘controlecrème zonder werking’. In werkelijkheid bevatte geen van beide crèmes een werkzame stof. Daarna werden de deelnemers opnieuw blootgesteld aan de hete elektrode en ook aan mechanische pijn (drukpijn), terwijl er een hersenscan werd gemaakt.

Minder pijn

Aan de met Prodicaine ingesmeerde vingers zeiden de deelnemers minder pijn te voelen. Dat gold voor zowel de hittepijn als de nieuw toegevoegde drukpijn. Eerdere studies suggereerden dat het placebo-effect vaak niet overdraagbaar is tussen verschillende soorten pijn, maar deze resultaten geven aan dat het hier wel het geval was. Daarmee heeft deze studie meer informatie opgeleverd over de overdracht van het effect tussen verschillende vormen van pijn, aldus de onderzoekers. De placebo bleek effect te hebben op hersengebieden die betrokken zijn bij motivatie, waarde en emotieregulatie, maar niet op het hersensysteem dat betrokken is bij fysieke pijnwaarneming (de NPS; neurological pain signature).

Volgens de onderzoekers wijst deze uitkomst op het belang van verder onderzoek naar toekomstige, nieuwe pijnbehandelingen gebaseerd op verwachtingen en geloof.

Bron:
1 https://doi.org/10.1101/2023.09.21.558825

Uit dezelfde categorie

Patiëntervaringen met psychedelica

Psychedelica, hallucinogene drugs, kunnen een breed scala aan effecten veroorzaken. En zowel schade als genezing. Psychedelica kunnen namelijk worden gebruikt als behandeling voor psychische stoornissen. De afgelopen jaren is klinisch onderzoek naar psychedelische...

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...