27-03-2018

Paracetamol beïnvloedt ongeboren kind

Paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap lijkt de normaalste zaak van de wereld. Het middel wordt door meer dan de helft van de zwangeren gebruikt voor pijnverlichting. Het is zelfs de meest gebruikte pijnstiller tijdens de zwangerschap. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat het medicijn mogelijk een zorgwekkende uitwerking heeft op het ongeboren kind.

Een grootschalige Amerikaanse metabolisme studie legt de link tussen paracetamol en een tekort aan gesulfeerde geslachtshormonen. De onderzoeksresultaten suggereren dat paracetamol nadelige gevolgen heeft voor een foetus. Zo zou er bij foetale blootstelling aan de pijnstiller een verhoogd risico zijn op afwijkingen aan het mannelijke urine- en voortplantingsstelsel.

Invloed paracetamol op stofwisseling

Tijdens de studie werd de invloed van paracetamol op de stofwisseling in kaart gebracht. Hiervoor werd de stofwisseling van 3570 personen geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat paracetamolgebruik leidt tot een verminderde mate waarin geslachtshormonen gesulfeerd worden. ‘Het verrassende wat we hebben waargenomen bij mensen die paracetamol innamen, was dat ze allemaal een eigenaardig profiel in hormoonmetabolieten hadden’, meldt hoofdonderzoek Amalio Telenti van het J Craig Venter Instituut. Een logische verklaring hiervoor is dat ons lichaam paracetamol via sulfatie ontgift. Hierdoor wordt er een te groot beslag gelegd op de sulfatiecapaciteit van het lichaam. Belangrijke stoffen als hormonen komen hierdoor op de tweede plek en worden in mindere mate gesulfeerd.

Door de verminderde mate van sulfatie van geslachtshormonen worden de onderzoeksresultaten vooral voor zwangeren relevant gevonden. Als gedurende de zwangerschap minimaal een maand regelmatig paracetamol wordt gebruikt is het risico het grootst. De verstoring in sulfatie van geslachtshormonen is drie dagen na het slikken van paracetamol weer hersteld. Regelmatig gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap wordt dan ook afgeraden.

Bron: EBioMedicine. 2018 Feb;28:316-323.

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws