13-09-2023

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen, onnauwkeurig is en geen rekening houdt met belangrijke kenmerken, zoals de tijdsduur van de zwaarlijvigheid en de spiermassa. Een betere voorspeller van hartaan-doeningen is de verhouding tussen tailleomtrek en lengte, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Glasgow. Voor het voorspellen van hartaan-doeningen en overleving zijn deze tailleomtrek-lengteverhouding, metingen van de tailleomtrek alleen en taille-tot-heupmetingen allemaal nauw-keurigere manieren.

De onderzoekers keken opnieuw naar de gege-vens van 1.832 vrouwen en 6.567 mannen we-reldwijd die hadden geleden aan hartfalen en van wie de BMI-score, taille- en lichaamsafmetingen destijds door artsen waren geregistreerd. Door alleen naar de BMI-meting te kijken, leek het alsof mensen met scores van 25 kg/m2 of meer – gedefi-nieerd als overgewicht, terwijl een score van meer dan 30 als zwaarlijvig/obesitas wordt geclassifi-ceerd – hun hartaanvallen overleefden. Maar deze obesitasparadox verdween toen werd overgestapt op andere metingen. De taille-tot-lengte-verhou-ding wees uit dat het risico op overlijden en zieken-huisopname toenam naarmate de patiënt meer lichaamsvet had. De kans om vanwege hartfalen in het ziekenhuis terecht te komen, was bij mensen met het meeste lichaamsvet 39% hoger dan bij mensen met het minste lichaamsvet. ‘We wisten dat [de obisitasparadox] niet correct kon zijn en dat obesitas eerder slecht dan goed moest zijn’, aldus John McMurray, een van de onderzoekers.

Bron:
Eur Heart J, 2023; 44(13): 1136-53.

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Menstruatiecyclus en de maan

Heb je soms het idee dat je menstruatiecyclus gelijkloopt met die van de maan? Dat kan kloppen. Het blijkt te maken te hebben met verschillende invloeden van de maan, zoals licht en zwaartekracht. Duitse onderzoekers van de Julius-Maximilians Universiteit ontdekten...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.