Oorzaak autisme mogelijk in de darmen

Autisme zou weleens meer met de darmen te maken kunnen hebben dan met de hersenen, zo suggereert nieuw onderzoek.

De darmen hebben een eigen zenuwstelsel dat mogelijk invloed heeft op – of zelfs de oorzaak is van – autisme, aldus onderzoekers die dezelfde genmutaties ontdekten in de hersenen en darmen van kinderen met autisme.

Eerder onderzoek met het doel het probleem beter te begrijpen richtte zich bijna uitsluitend op de hersenen van mensen die eraan lijden, maar onderzoekers van de Australische RMIT University in Melbourne zeggen dat de darmen net zo belangrijk, zo niet belangrijker zijn.

De onderzoekers begonnen naar de darmen te kijken toen ze beseften dat ongeveer 90 procent van de kinderen met autisme tevens zulke ernstige maagdarmproblemen heeft dat het een ‘significante invloed uitoefent op het dagelijkse leven’, zegt hoofdonderzoeker Elisa Hill-Yardin. De onderzoekers vonden in de darmen van patiënten een genmutatie die de communicatie tussen neuronen in de hersenen beïnvloedt, vooral de manier waarop neuronen ‘bij elkaar blijven’ en nauw contact met elkaar onderhouden.

De mutatie veroorzaakt ook darmproblemen door invloed uit te oefenen op de microbenpopulaties, het aantal neuronen in de dunne darm, de snelheid waarmee voedsel door de darmen wordt vervoerd en de reactie op de cruciale neurotransmitter GABA, waarvan bekend is dat die een rol speelt bij autisme.

De ontdekking opent nieuwe perspectieven voor autismebehandeling. Het lijkt erop dat een focus op neurotransmitters in de darm de sleutel zou kunnen zijn tot herstel van autisme.

Autism Res, 2019 May 22

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...