04-08-2008

Oordruppels op kruidenbasis kunnen de oorpijn verlichten

Er is nieuw bewijs geleverd dat oordruppels op basis van kruiden het beter doen dan antibiotica en de andere gebruikelijke behandelingen om de pijn bij acute oorontsteking bij kinderen te verlichten. In totaal 171 kinderen met acute otitis media (middenoorontsteking) kregen willekeurig een van de vier behandelingen: drie dagen achtereen driemaal daags oordruppels op kruidenbasis; oordruppels op kruidenbasis plus een oraal antibioticum (amoxicilline); verdovende oordruppels ; en verdovende oordruppels plus oraal amoxicilline.
Het gemiddelde oorpijnniveau daalde naar schatting van zowel ouders als kinderen met 96 procent bij de kinderen die alleen oordruppels op kruidenbasis kregen, maar daalde met slechts 91 procent bij de kinderen die oordruppels op kruidenbasis plus antibiotica kregen.2
Ongeveer 90 procent van alle kinderen heeft voor het zevende levensjaar ten minste eenmaal last van een middenoorontsteking. Hoewel virale infectie en allergie meestal de oorzaak zijn van deze aandoening, is middenoorontsteking nog steeds en het vaakst de aanleiding voor kinderen een antibioticarecept uit te schrijven. De kruidendruppels in dit onderzoek, op basis van olijfolie, bevatten knoflook, koningskaars, Calendula (goudsbloem) St. Janskruid, lavendel en vitamine E. Ouders die zich zorgen maken om antibiotica-resistentie, zouden dit alternatief en soortgelijke methoden ter verzachting van de pijn bij kinderen met middenoorontsteking nader kunnen onderzoeken.
2 Pediatrics, 2003; 111: 574-9
 

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...