Ontbrekend deel in ‘Warburg-effect’ kan leiden tot nieuwe kankerbehandeling

Wetenschappers hebben ontdekt wat de laatste stap is van het Warburg-effect (dat beschrijft hoe kankercellen leven en groeien door het gebruik van suiker als voeding). Dit zou kunnen leiden tot nieuwe therapieën die de voortgang van de ziekte een halt kunnen toeroepen.  

Bijna negentig jaar geleden zag de Duitse arts Otto Warburg dat kankercellen zich anders gedroegen dan andere lichaamscellen. In plaats van zuurstof te gebruiken voor omzetting van voedsel in energie, zoals gezonde cellen doen, voeden kankercellen zich met glucose (suiker). 

Een molecuul genaamd lactaat is het eindproduct van het Warburgeffect en wetenschappers namen aan dat dit slechts een afvalproduct was. Maar een onderzoeksteam van de University of Chicago ontdekte dat lactaat een actieve rol speelt in de aanmaak van andere cellen, die ook van glucose leven en vervolgens kwaadaardig worden. De onderzoekers zagen dat het door lactaat komt dat tumorcellen zich kunnen uitzaaien, doordat zij andere cellen kunnen aansturen door hun manier van voeden te veranderen.  

Het proces begint met immuuncellen, genaamd macrofagen. Deze cellen produceren lactaat als er een bacteriële infectie of zuurstofgebrek optreedt in tumoren. Hoewel lactaat de schade tijdens een infectie helpt beperken, bevordert dimolecuul ook de groei en verspreiding van kankercellen. Een soortgelijk proces komt voor bij andere ziekten, zoals bloedvergiftiging, auto-immuunziekten, atherosclerose (aderverkalking), diabetes en veroudering. De ontdekking van de rol van lactaat bij kanker zou dus ook de weg kunnen vrijmaken voor behandeling van deze ziekten. 

Nature, 2019; 574: 575–80 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...