12-01-2023

Onderzoek naar kinderen met aangeboren aandoeningen

In de jaren zestig werden veel kinderen met aandoeningen geboren door de inname van een slaapmiddel tijdens de zwangerschap. Dit bleef lang onbekend, doordat er weinig tot geen onderzoek werd gedaan naar de risicofactoren voor het ongeboren kind. Zowel op nationaal als internationaal niveau ontstond behoefte aan meer gegevens van deze kinderen om de mogelijke oorzaken van de aangeboren aandoeningen te achterhalen.

In 1981 heeft het afdelingshoofd Genetica van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) samen met de Rijksuniversiteit van Groningen een belangrijke rol vervuld bij de oprichting van Eurocat International. Dit is een Europees register waarin wetenschappers geanonimiseerde gegevens uitwisselen voor onderzoek naar het ontstaan van aangeboren aandoeningen. Elk Europees land heeft zijn eigen register; in Nederland is dat Eurocat NL. Hierin worden al bijna veertig jaar data van kinderen met aangeboren afwijkingen opgenomen. Eurocat Nederland doet dit in opdracht van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).[1]

Hermien de Walle, mede-initiatiefnemer en hoofdverantwoordelijke voor Eurocat Nederland heeft in 2022, een langdurig onderzoek afgerond. Hierin werden 17 registers verspreid over 14 Europese landen met geboorte en sterfteregisters van de Europese populatie aan elkaar gekoppeld. Het onderzoeksteam ontwikkelde voor EuroLINKcat een standaard gegevensmodel om de betrouwbaarheid van de verschillende registers te kunnen waarborgen. Kinderen met aangeboren afwijkingen werden vanaf de eerste week vanaf hun geboorte tot aan hun 10e levensjaar gevolgd. Dit gebeurde in periode van 1995 tot 2014. Er werd onderscheid gemaakt tussen ernst van de aangeboren aandoeningen. [2]

In Europa heeft 2,4 procent van alle pasgeborenen, een aangeboren aandoening. De kans op overleving tussen 2005 en 2014 is met bijna een derde gestegen.[3] Opvallend is dat bijna twee derde van geplande operaties voor deze kinderen in landen als het Verenigd Koninkrijk en Polen werd geannuleerd als gevolg van de coronapandemie. In Nederland, België en Duitsland bedroeg het aantal annuleringen 20 procent.

Ook is onderzoek gedaan naar de ouders van deze kinderen. Hieruit blijkt dat 40 procent van de ouders meer informatie willen over de fysieke ontwikkeling van hun kind. Ook had 49 procent van de ouders behoefte aan meer psychologische ondersteuning tijdens de diagnose van hun kind.

De informatie uit het onderzoek van EuroLINKcat is volgens de onderzoekers essentieel voor kinderartsen en andere betrokken gezondheidsmedewerkers.

Bronnen
1 https ://www.rug.nl/research/genetics/eurocat/
2 https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-022-02292-y
3 https://www.eurolinkcat.eu/infographics/infographicsenglish

Uit dezelfde categorie

Kunstmatige lever verhoogt overlevingskansen

Wetenschappers van de Universiteit van Zhejiang in China hebben een kunstlever ontwikkeld. Deze kunstlever biedt perspectief voor leverpatiënten waarvan de lever gedeeltelijk verwijderd is. Een diverse populatie patiënten met leveraandoeningen komt in aanmerking voor...

Leah Hazard over de baarmoeder

Onlangs plaatste het NRC Handelsblad een interview met Leah Hazard, een verloskundige en auteur uit Schotland. [1] Hazard besloot, na de traumatische bevalling van haar eerste dochter, verloskundige te worden en de zorg voor vrouwen te verbeteren. In haar boek...

Leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg

In het bericht is Dirkjan van Schaardenburg aan het woord, hij is reumatoloog en behandelt mensen met reuma en mensen met artrose. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen van je bewegingsapparaat, bestaande uit je botten, spieren, gewrichten en pezen.

Probiotica bij kanker

Amerikaanse immunologen, verbonden aan de medische faculteit van de universiteit van Pittsburgh, hebben een proces ontrafeld. Ze ontdekten hoe een bepaalde probiotische bacterie de effectiviteit van een kankergeneesmiddel (checkpointremmers) verhoogd. [1]...

Uitdroging: zo herken en behandel je het

Dit is een gesponsord bericht.  Voel je je niet zo lekker? Dat komt misschien doordat je te weinig vocht in je lichaam hebt. Je hebt dan een verstoorde vochtbalans en dat kan bijvoorbeeld zorgen voor hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid. Wat zijn de oorzaken van...

Het laatste nieuws

Kunstmatige lever verhoogt overlevingskansen

Wetenschappers van de Universiteit van Zhejiang in China hebben een kunstlever ontwikkeld. Deze kunstlever biedt perspectief voor leverpatiënten waarvan de lever gedeeltelijk verwijderd is. Een diverse populatie patiënten met leveraandoeningen komt in aanmerking voor...

Leah Hazard over de baarmoeder

Onlangs plaatste het NRC Handelsblad een interview met Leah Hazard, een verloskundige en auteur uit Schotland. [1] Hazard besloot, na de traumatische bevalling van haar eerste dochter, verloskundige te worden en de zorg voor vrouwen te verbeteren. In haar boek...

Nieuwe herstelmogelijkheden na hersenbloeding

Onderzoekers verbonden aan het universitair ziekenhuis in Madrid hebben een nieuwe toepassing van extracellulaire blaasjes ontdekt. Injecties met extracellulaire blaasjes zouden patiënten die herstellen van een hersenbloeding kunnen helpen. [1] Extracellulaire blaasje...

Groen, gezondheid en participatie

ZonMw, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland (Zon) en Medische wetenschappen (Mw), is een financieringsorganisatie van onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Onlangs plaatsten zij een artikel over groenparticipatie en welzijn. [1] Om de...

Leefstijlgeneeskunde in curatieve zorg

In het bericht is Dirkjan van Schaardenburg aan het woord, hij is reumatoloog en behandelt mensen met reuma en mensen met artrose. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen van je bewegingsapparaat, bestaande uit je botten, spieren, gewrichten en pezen.