08-07-2022

Omgevingsfactoren vormen het microbioom van Nederlanders

Met dank aan NPN Info delen we graag dit artikel.

Veranderingen in de samenstelling en functie van het darmmicrobioom worden in verband gebracht met een breed scala aan gezondheidsproblemen. Alle bacteriën, virussen, schimmels en gisten samen in darmen, vormen het darmmicrobioom. De kenmerken van een gezond microbioom zijn nog onduidelijk. Net zoals in hoeverre de samenstelling van het darmmicrobioom wordt bepaald door erfelijkheid, omgevingsfactoren of gezondheidsfactoren. In het ‘Dutch Microbiome Project’ hebben Groningse wetenschappers onderzoek gedaan naar de samenstelling van een gezond darmmicrobioom en welke factoren invloed hebben op de samenstelling.

Een van de grootste onderzoeken tot nu toe
In het recent gepubliceerde onderzoek van het ‘Dutch Microbiome Project’ werd de samenstelling en functie van het darmmicrobioom, bij meer dan 8.200 deelnemers aan de Lifelines cohort, bepaald. Het onderzoek is daarmee een van de grootste darmmicrobioom onderzoeken tot nu toe. De Lifelines cohort verzamelt lichaamsmateriaal voor onderzoek naar gezond ouder worden. Dit materiaal wordt beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek bevatte gezonde deelnemers, maar ook mensen met verschillende ziekten. Het unieke aan dit onderzoek is dat er deelnemers van verschillende generaties binnen dezelfde families meedoen. Bij alle deelnemers werden verschillende parameters uit het darmmicrobioom vergeleken met 241 gezondheids- en levensstijlfactoren. Deze factoren weerspiegelden de fysieke en mentale gezondheid, medicatiegebruik, voeding, sociaaleconomische factoren, de plek waar iemand opgroeide en de huidige samenstelling van het huishouden.

Samenleven heeft meer invloed op microbioom dan erfelijkheid
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat leefstijl en leefomgeving een grotere invloed hebben op de samenstelling van het darmmicrobioom dan erfelijkheid. Mensen die in hetzelfde huishouden wonen hebben, of ze nu familie van elkaar zijn of niet, grote overeenkomsten in hun darmmicrobioom samenstelling. Daarnaast blijkt het dat wanneer familieleden niet meer samen wonen, de overeenkomsten in het microbioom in de loop van de tijd afnemen.

De onderzoekers konden door de familiare structuur in het onderzoek achterhalen dat ongeveer 15 procent van de bacteriën wel een erfelijk effect hebben. Deze bacteriën bleven binnen families stabiel, zelfs als ze al jaren niet meer samenleven.

Microbiomen geassocieerd met ziekte en gezondheid
Dit onderzoek liet, net als eerdere onderzoeken, zien dat meerdere soorten bacteriën zijn geassocieerd met verschillende aandoeningen zoals, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en maag- en darmziekten. Een nieuw resultaat was dat bij mensen met een andere ziekte, wel dezelfde patronen in microboom werden gevonden. Verschillende ziekten laten dus dezelfde veranderingen in het microbioom zien. Dit wordt door de onderzoekers gedeelde dysbiose genoemd. Door de ontdekking van het ‘ongezonde patroon’ hebben de onderzoekers ook de kenmerken van een ‘gezond patroon’ vast kunnen stellen. Ze zagen namelijk bij gezonde mensen ook patronen in de microbioom samenstelling.

Omgevingsfactoren voor een gezonder microbioom
De onderzoekers hebben ook gekeken welke omgevingsfactoren invloed hebben op de samenstelling van het darmmicrobioom. Het aanpassen van deze factoren kan volgens de onderzoekers een weg zijn naar een betere gezondheid.

Uit de resultaten bleek dat de bekende factoren zoals voeding, medicijnen en ziekte inderdaad invloed hebben op de samenstelling. Echter, ook andere factoren bleken een sterkte invloed te hebben. Mensen die in een groene omgeving leven, met weinig vervuiling en fijnstof, hebben een gezonder darmmicrobioom. Ook bleek dat de omgeving waarin iemand is opgegroeid op latere leeftijd nog invloed te hebben. Deelnemers die opgegroeid waren in een stad of in een gezin waar werd gerookt hadden een minder gezonde samenstelling van het darmmicrobioom.

Toekomst voor interventies
De onderzoekers concluderen dat dit onderzoek de kracht van grootschalig onderzoek laat zien. Ook concluderen ze dat dit onderzoek een rijke bron is voor toekomstige interventiestudies op het gebied van het microbioom.

Bron: Nature, 604(7907), 732-739

Uit dezelfde categorie

Obesitas door microplastics

Onderzoekers van de universiteit in New York bekeken in een literatuuroverzicht de effecten van plastic microdeeltjes op het menselijk lichaam. Ze constateerden dat er een mogelijk verband is tussen plastic microdeeltjes en de wereldwijde toename van obesitas. De...

Nationale Breindag en Rineke Dijkinga

Afgelopen 20 maart was het Nationale Breindag, uitgeroepen door Charlotte Labee en haar bedrijf Brain Balance. Voor editie 2023 maakte Labee zeven interviews met verschillende experts, om op deze manier aandacht te vragen voor het brein. Rineke Dijkinga is één van...

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Herbruikbare contactlezen verhogen risico ooginfectie

Herbruikbare contactlenzen dragen leidt tot een bijna vier keer zo hoog risico op een ernstige ooginfectie die zelfs blindheid kan veroorzaken. Het verhoogt het risico op Acanthamoeba Keratitis (AK), een bacteriële hoornvliesinfectie. Andere risicofactoren zijn 's...

Het laatste nieuws

Placebo-effect bij koffieverslaving

Wetenschappers van de universiteit van Sydney hebben het placebo-effect van cafeïnevrije koffie onderzocht. [1] Volgens de wetenschappers verdwijnen ontwenningsverschijnselen onder koffieverslaafden door de vervanging van koffie met de decafévariant. Ongeveer negentig...

Vezels tegen darmontsteking

Wetenschappers van het Instituut voor Biomedische Wetenschappen van de Georgia State Universiteit hebben verschillende soorten vezels onderzocht. [1] HIerbij stelden ze vast dat de psylliumvezel (een semi-oplosbare vezel) de darm van mensen met chronische...

Amandelen verbeteren darmgezondheid

Dagelijks een paar amandelen eten kan je darmgezondheid verbeteren. De noten stimuleren de productie van butyraat, een korteketenvetzuur dat bijdraagt aan gezonde darmmicroben en versterking van de darmwand, waardoor het risico op een lekkende darm afneemt. Butyraat...

Eiwitten veroorzaken Alzheimer

De theorie dat plaques in de hersenen de ziekte van Alzheimer veroorzaken, hebben een nieuwe klap opgelopen door de ontdekking dat het meer te maken heeft met een gebrek aan eiwit. Sinds de Duitse psychiater Alois Alzheimer de plaques – een opeenhoping van...

Obesitas door microplastics

Onderzoekers van de universiteit in New York bekeken in een literatuuroverzicht de effecten van plastic microdeeltjes op het menselijk lichaam. Ze constateerden dat er een mogelijk verband is tussen plastic microdeeltjes en de wereldwijde toename van obesitas. De...