30-03-2023

Nieuwe benadering gezondheidsongelijkheid

Gezondheidswetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben nieuwe sociologische inzichten in verschillende vormen van kapitaal getoetst. [1] Tijdens het experiment hebben ze de ongelijkheid van de gezondheid tussen verschillende bevolkingsgroepen bekeken. De ongelijkheid in volksgezondheid bleek toegenomen, ondanks beleidsmaatregelen om dit tegen te gaan.

Volgens de World Health Organization (WHO) is de de definitie van gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte, op zowel het gebied van fysieke als mentale gezondheid. Het sociale welbevinden speelt namelijk ook een belangrijke rol. In 2009 werd door een Nederlandse huisarts, Machteld Huber, een nieuwe definitie van gezondheid voorgesteld. Deze definitie luidt: “Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke, en emotionele uitdagingen van het leven.” In de medische wetenschap is er een brede overeenstemming met betrekking tot deze definitie. Traditioneel gezien worden verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen gemeten door het Sociaal Economische Status-model (SES-model) te koppelen aan de gezondheid. In het SES-model wordt de maatschappelijk positie van mensen gemeten. Deze positie wordt aan de hand van verschillende soorten kapitaal gemeten.

In wetenschappelijke verklaringen voor de gezondheidsongelijkheid binnen een bevolking wordt er niet verder gekeken naar de oorzaken en gevolgen van deze ongelijkheid. De maatschappelijke ongelijkheid wordt gezien als een gegeven. Daarom hebben de wetenschappers een nieuwe methode ontwikkeld om gezondheidsongelijkheid te kunnen meten. Deze methode baseerden ze op het bestaande SES-model. Ze voegden ‘persoonskapitaal’ en andere niet-materiële soorten van kapitaal toe aan het model, volgens de nieuwste sociologische inzichten. Vervolgens werd de methode getoetst. Hierbij maakten de wetenschappers gebruik van gegevens van een cohortstudie naar de gezondheid van drie generaties. Vervolgens werden deze gegevens samengevoegd met gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De wetenschappers kwamen tot de conclusie dat sociaaleconomische ongelijkheden in de gezondheid niet alleen worden bepaald door factoren als onderwijs en inkomen, maar ook door andere economische en niet-economische factoren. Daarbij bevestigen ze de definitie van gezondheid van dr. Machteld Huber. Deze studie kan meer inzicht geven voor beleidsmakers, om de gezondheidsongelijkheid in samenleving te verminderen.

Bron:

1 A capital-based approach to better understand health inequalities: Theoretical and empirical explorations – ScienceDirect

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws