30-03-2023

Nieuwe benadering gezondheidsongelijkheid

Gezondheidswetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben nieuwe sociologische inzichten in verschillende vormen van kapitaal getoetst. [1] Tijdens het experiment hebben ze de ongelijkheid van de gezondheid tussen verschillende bevolkingsgroepen bekeken. De ongelijkheid in volksgezondheid bleek toegenomen, ondanks beleidsmaatregelen om dit tegen te gaan.

Volgens de World Health Organization (WHO) is de de definitie van gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte, op zowel het gebied van fysieke als mentale gezondheid. Het sociale welbevinden speelt namelijk ook een belangrijke rol. In 2009 werd door een Nederlandse huisarts, Machteld Huber, een nieuwe definitie van gezondheid voorgesteld. Deze definitie luidt: “Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke, en emotionele uitdagingen van het leven.” In de medische wetenschap is er een brede overeenstemming met betrekking tot deze definitie. Traditioneel gezien worden verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen gemeten door het Sociaal Economische Status-model (SES-model) te koppelen aan de gezondheid. In het SES-model wordt de maatschappelijk positie van mensen gemeten. Deze positie wordt aan de hand van verschillende soorten kapitaal gemeten.

In wetenschappelijke verklaringen voor de gezondheidsongelijkheid binnen een bevolking wordt er niet verder gekeken naar de oorzaken en gevolgen van deze ongelijkheid. De maatschappelijke ongelijkheid wordt gezien als een gegeven. Daarom hebben de wetenschappers een nieuwe methode ontwikkeld om gezondheidsongelijkheid te kunnen meten. Deze methode baseerden ze op het bestaande SES-model. Ze voegden ‘persoonskapitaal’ en andere niet-materiële soorten van kapitaal toe aan het model, volgens de nieuwste sociologische inzichten. Vervolgens werd de methode getoetst. Hierbij maakten de wetenschappers gebruik van gegevens van een cohortstudie naar de gezondheid van drie generaties. Vervolgens werden deze gegevens samengevoegd met gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De wetenschappers kwamen tot de conclusie dat sociaaleconomische ongelijkheden in de gezondheid niet alleen worden bepaald door factoren als onderwijs en inkomen, maar ook door andere economische en niet-economische factoren. Daarbij bevestigen ze de definitie van gezondheid van dr. Machteld Huber. Deze studie kan meer inzicht geven voor beleidsmakers, om de gezondheidsongelijkheid in samenleving te verminderen.

Bron:

1 A capital-based approach to better understand health inequalities: Theoretical and empirical explorations – ScienceDirect

Uit dezelfde categorie

Groen, gezondheid en participatie

ZonMw, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland (Zon) en Medische wetenschappen (Mw), is een financieringsorganisatie van onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Onlangs plaatsten zij een artikel over groenparticipatie en welzijn. [1] Om de...

Natuur op recept

Onlangs lazen wij de nieuwsbrief van Juglen Zwaan (www.aHealthylife.nl). Zwaan schreef hierin over een recente studie, die aantoont dat de natuur vele voordelen biedt voor lichaam en geest. Wij geven je graag een samenvatting. [1, 2] Eerder onderzoek toonde al aan dat...

Zero Waste Nederland

Van 22 tot en met 28 mei is het de landelijke Week Zonder Afval: de week waarin we worden uitgedaagd zo min mogelijk afval weg te gooien.

Janneke Wittekoek en het Vrouwenhartcafé

Dr. Janneke Wittekoek is cardioloog en specialist op het gebied van vrouwen en hart- en vaatziekten. [1] Ze is eigenaar van HeartLife Klinieken, waar vrouwen met specifieke (vrouwen)hartproblemen terecht kunnen. Wittekoek is één van de eerste cardiologen die zich...

Het laatste nieuws

Voeding Leeft

Voeding Leeft is een gezondheidsprogramma dat voeding ziet als medicijn. [1] De organisatie helpt mensen hun gezondheid te verbeteren door middel van voeding en leefstijlveranderingen, en heeft positieve resultaten laten zien bij verschillende chronische aandoeningen....

Wanneer ontstond de koortslip?

Onderzoekers hebben de geschiedenis en de herkomst van het herpesvirus onderzocht. Voorgaande bevindingen suggereerden dat het virus 31.000 jaar geleden, in de steentijd,  is ontstaan. De resultaten van de onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Tartu in...

Diëten afgestemd op stofwisseling

Onlangs plaatste NRC Handelsblad een artikel over een recent onderzoek van Maastricht UMC+, Wageningen Universiteit en Radboudumc. [1] Dit onderzoek toonde aan dat een dieet dat is afgestemd op de individuele stofwisseling van de patiënt, positieve effecten heeft op de gezondheid.

Kunstmatige lever verhoogt overlevingskansen

Wetenschappers van de Universiteit van Zhejiang in China hebben een kunstlever ontwikkeld. Deze kunstlever biedt perspectief voor leverpatiënten waarvan de lever gedeeltelijk verwijderd is. Een diverse populatie patiënten met leveraandoeningen komt in aanmerking voor...