05-05-2021

Niet-gevaccineerde kinderen hebben minder kans op autisme en ADHD

Kinderen die nog nooit zijn gevaccineerd, hebben ongeveer 50 procent minder kans op het ontwikkelen van autisme en ADHD, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Het percentage autisme is ongeveer 0,84 procent onder niet-gevaccineerde kinderen tegen 1,69 procent in de algemene bevolking. Ook ADHD komt bij hen ongeveer twee keer zo weinig voor als gemiddeld in de VS.

In de niet-gevaccineerde groep uit het onderzoek kreeg zelfs geen enkel kind ADHD. Het onderzoek volgde 3.324 kinderen, geboren tussen 2008 en 2019, die zorg ontvingen in een privékliniek (Integrative Pediatrics) in Portland, Oregon.

2.763 van deze kinderen hadden tussen de 1 en 40 verschillende vaccinaties gekregen. Hun gezondheid werd vergeleken met 561 kinderen die geen vaccinaties hadden gekregen.

Onderzoekers van het Institute for Pure and Applied Knowledge in Pittsburgh controleerden beide groepen op alle bekende reacties op vaccinaties, zoals vastgesteld door de Amerikaanse CDC’s (centra voor ziektepreventie en -bestrijding), en daarnaast hielden zij het aantal kliniekbezoeken bij.

Het percentage kliniekbezoeken was het hoogst onder de kinderen die de meeste vaccins hadden gekregen, en een paar van de vaakst gemelde problemen waren onder meer bloedarmoede en luchtweginfecties, waaronder verkoudheid en griep.

Ontwikkelingsstoornissen, zoals op het gebied van spraak, toevallen, leervermogen en sociale interactie, kwamen ook vaker voor bij de gevaccineerde groep. De cijfers in beide groepen waren echter erg laag, en ver onder het nationale gemiddelde. Dit kan komen doordat de kliniek zorgt voor spreiding van de vaccinaties, maar ook door de snelle reactie van ouders zodra ze de eerste tekenen zien van leerproblemen.

De onderzoekers meldden dat de genetische en familiegeschiedenis in beide groepen vergelijkbaar waren en elke groep bevatte ongeveer evenveel jongens als meisjes. Hun bevindingen weerspiegelen die van een onderzoek uit 2017, dat vaststelde dat gevaccineerde kinderen, vergeleken met niet-gevaccineerde, vijf keer zoveel kans hadden op leermoeilijkheden en vier keer zoveel kans op autisme.

Bron: Int J Environ Res Public Health, 2020; 17: 8674

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...