16-07-2020

Negatieve gedachten schadelijk voor je brein

In deze tijd met alle berichtgeving over Covid-19 in het nieuws en sociale media kan het moeilijk zijn om optimistisch te blijven, terwijl juist focus op het positieve, vermijden van het negatieve en koesteren van al het mooie volgens een nieuwe studie niet alleen goed zijn voor je humeur, maar ook voor je hersenen.

Groter risico dementie

In een recent onderzoek stellen onderzoekers van University College in Londen dat repetitief negatief denken gekoppeld is aan cognitieve achteruitgang, een hoger aantal schadelijke eiwitafzettingen in de hersenen en bijgevolg een groter risico op dementie.

“Het is bekend dat depressie en angst op middelbare leeftijd en ouder risicofactoren vormen voor dementie. We ontdekten dat bepaalde denkpatronen die horen bij depressie en angst een onderliggende reden kunnen zijn waarom mensen met deze gedachten meer kans hebben op dementie”, zegt in Natalie Marchant, hoofdonderzoeker, in een persbericht.

“Gelet op andere studies die depressie en angst koppelen aan dementierisico, verwachten we dat chronisch negatieve denkpatronen over een lange periode het risico op dementie verhogen. Wij denken niet dat de uitkomsten van de studie erop wijzen dat tegenslagen op korte termijn het dementierisico verhogen”, aldus Marchant in datzelfde persbericht.

Opzet studie

Aan de studie hebben meer dan 300 mensen ouder dan 55 jaar deelgenomen. Gedurende een periode van twee jaar werd aan hen gevraagd om antwoord te geven op vragen over hun gevoelens en negatieve ervaringen. Deze vragen richtten zich op patronen die vaak worden gezien in repetitief negatief denken, zoals het herbeleven van gebeurtenissen uit het verleden of zorgen over de toekomst. Ook de cognitieve functies van de deelnemers, waaronder concentratievermogen, taal en ruimtelijk inzicht, werden beoordeeld.

Daarnaast ondergingen 113 deelnemers PET-scans om de hoeveelheid tau- en amyloïdeafzettingen in hun hersenen te meten. Deze twee eiwitten kunnen zich ophopen in de hersenen en de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met meer repetitieve negatieve denkpatronen eerder cognitieve achteruitgang en afname in het geheugen vertoonden. Ook hun kans op amyloïde en tau-afzettingen in hun hersenen was groter dan bij deelnemers die geen repetitieve negatieve denkpatronen hebben.

Daarom menen de onderzoekers dat repetitief negatief denken een nieuwe risicofactor voor dementie kan zijn. Zij zijn momenteel bezig met een project om te zien of interventies zoals mindfulness, meditatie en gerichte therapie kunnen helpen om repetitief negatief denken te verminderen.

Bron: Alzheimer’s & Dementia. 2020 Jul;16(7):1054-1064

Uit dezelfde categorie

Somber? Geef die bewerkte maaltijd de schuld

Bewerkt voedsel kan de reden zijn dat mensen zich soms licht depressief of angstig voelen. Het is niet verrassend dat hoe vaker je een bewerkte maaltijd of drankje neemt, hoe meer dagen je je somber voelt en niet lekker in je vel zit. Onderzoekers van de Schmidt...

Een hond aaien is meer dan leuk

Wees lief voor honden – dat kan je slimmer maken. Een hond aaien verhoogt de hersenactiviteit in de prefrontale cortex, waar ons denken en abstract redeneren plaatsvinden. Dit positieve effect houdt ook lang aan, ontdekten onderzoekers van de universiteit van Bazel in...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Hoe slaapt Nederland?

Slaaponderzoekers zijn het erover eens; een goede nachtrust is essentieel voor de gezondheid. Hoewel we over het algemeen lang genoeg slapen, zijn we helaas geen goede slapers. Onderzoek heeft aangetoond dat een grote groep Nederlanders slaapproblemen heeft: 63...

Strenge opvoeding als marker depressie?

Volgens een nieuwe studie van de onderzoekers van de Universiteit Leuven zijn kinderen met strenge ouders gevoeliger voor depressie later in hun leven dan kinderen van mildere ouders. Onbuigzame ouders bedraden de hersenen van hun kinderen als het ware en worden zo...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...