Negatief denken verhoogt het risico op Alzheimer

Is je glas altijd halfleeg? Dan is het misschien goed om het als halfvol te gaan zien, want mensen die regelmatig negatieve en neerslachtige gedachten hebben, lopen meer kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer op oudere leeftijd.

Onderzoekers kunnen zelfs de fysieke gevolgen zien van ‘herhaaldelijk negatief denken’ (RNT: repetitive negative thinking), zoals ze het noemen; bij ‘halflege’ denkers ontwikkelen zich namelijk meer van de schadelijke eiwitten in de hersenen die verband houden met alzheimer.

Als jij zo bent, kan het helpen om te beginnen met mediteren en bewustwording van je gedachten en omgeving – zeggen onderzoekers van University College London. Negatief denken is een van de ‘onderliggende redenen’ waarom sommige mensen aan dementie of de ziekte van Alzheimer lijden, zegt onderzoekster Natalie Marchant.

Maar het moet wel gaan om een chronische, langdurig negatieve kijk op de wereld. Bij een incidentele tegenslag hebben we misschien af en toe negatieve gedachten en gevoelens, maar dat zal geen langdurige schade veroorzaken aan onze cognitieve vaardigheden.

De onderzoekers volgden twee jaar lang de geestelijke gezondheid van 292 55-plussers. De manier waarop ze piekerden over het verleden en zich zorgen maakten over de toekomst, was een belangrijke maatstaf voor hun RNT-score.

Degenen met hoge RNT-scores hadden meer last van cognitieve achteruitgang over een periode van vier jaar, inclusief meer geheugenverlies, en hersenscans lieten ook zien dat ze grotere afzettingen van tau- en amyloïde eiwitten hadden, die worden gezien bij dementie en alzheimerpatiënten.

RNT is een nieuwe risicofactor, zeggen de onderzoekers, en daarom is het belangrijk dat mensen die regelmatig negatief denken, overwegen om aan meditatie of mindfulness te doen om bewuster te worden van deze negatieve gedachten en het tij te keren.

Alzheimer Dement, 2020; 16; 1054-64

Uit dezelfde categorie

Uitgelezen; Pijn

In zijn boek Pijn legt prof. dr. Bart Morlion niet alleen uit hoe pijn werkt, maar ook hoe we er beter mee om kunnen gaan. Zijn aanpak is om met goede begeleiding en een juiste diagnose het pijnprobleem minder aanwezig te maken in het leven van een patiënt. Morlion is...

Het laatste nieuws