04-08-2008

Moeten astmapatiënten melatonine vermijden?

Er is opnieuw bewijs geleverd dat mensen met zogeheten ‘nachtelijk astma’ beter geen melatoninesupplementen kunnen nemen. In een kleinschalig Amerikaans onderzoek vergeleken wetenschappers de longfunctie en de melatoninegehalten van zeven patiënten met nachtelijk astma, dertien met niet-nachtelijk astma en elf gezonde personen. De eerste zeven dagen hielden de proefpersonen een normaal nacht-dagritme aan. Vervolgens, op de achtste dag, werd om de twee uur de melatoninebloedspiegel gemeten. Patiënten met nachtelijk astma hadden ’s nachts aanzienlijk hogere melatoninespiegels dan gezonde personen. Ook bleek het melatoninegehalte bij dit type astmalijders op een later tijdstip een hoogtepunt te bereiken. En naarmate de melatonine ’s nachts toenam, nam de longfunctie af – een verband dat niet aanwezig was bij de gezonde controlegroep of de niet-nachtelijk-astmapatiënten. 2
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Deze bevindingen suggereren dat melatonine de aandoening kan verergeren en dat hogere melatoninebloedspiegels samengaan met een verergering van de klachten van nachtelijk astma. Als het waar is dat hogere melatoninespiegels nachtelijk astma verergeren, doet meer melatonine in de vorm van supplementen de zaak meer kwaad dan goed.
Melatoninesupplementen zijn niet zo populair en in Nederland zijn ze minder gemakkelijk te krijgen dan in de Verenigde Staten, maar via internet of per postorder kun je ze wel bestellen. Niettemin kunnen we melatonine bevattende pilletjes beter vermijden en op z’n minst de astmasymptomen goed in de gaten houden, totdat er meer bewijs komt en het verband duidelijk is.
2 J Allerg Clin Immunol, 2003; 112: 513-7

 

 

Uit dezelfde categorie

Somber? Geef die bewerkte maaltijd de schuld

Bewerkt voedsel kan de reden zijn dat mensen zich soms licht depressief of angstig voelen. Het is niet verrassend dat hoe vaker je een bewerkte maaltijd of drankje neemt, hoe meer dagen je je somber voelt en niet lekker in je vel zit. Onderzoekers van de Schmidt...

Een hond aaien is meer dan leuk

Wees lief voor honden – dat kan je slimmer maken. Een hond aaien verhoogt de hersenactiviteit in de prefrontale cortex, waar ons denken en abstract redeneren plaatsvinden. Dit positieve effect houdt ook lang aan, ontdekten onderzoekers van de universiteit van Bazel in...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Hoe slaapt Nederland?

Slaaponderzoekers zijn het erover eens; een goede nachtrust is essentieel voor de gezondheid. Hoewel we over het algemeen lang genoeg slapen, zijn we helaas geen goede slapers. Onderzoek heeft aangetoond dat een grote groep Nederlanders slaapproblemen heeft: 63...

Strenge opvoeding als marker depressie?

Volgens een nieuwe studie van de onderzoekers van de Universiteit Leuven zijn kinderen met strenge ouders gevoeliger voor depressie later in hun leven dan kinderen van mildere ouders. Onbuigzame ouders bedraden de hersenen van hun kinderen als het ware en worden zo...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...