19-07-2023

Moederschap draagt bij aan cognitie

De verhoogde belasting van het denkvermogen in de periode rondom de bevalling lijkt bij te dragen aan een beter denkvermogen op latere leeftijd. Wetenschappers van het Instituut voor Kindzorg uit de Verenigde Staten suggereren dat de veranderingen van het denkvermogen gedurende de peripartumperiode een belangrijke rol spelen bij de positieve ontwikkeling van het denkvermogen. [1]

 De cognitie, of het denkvermogen, wordt beïnvloed door talloze factoren in het leven. Het moederschap is één van deze factoren. In de loop de jaren zijn het moederschap en de veranderingen in het leven van moeders op fysiek, sociaal en psychologisch vlak uitvoerig bestudeerd. [1]

De Amerikaanse wetenschappers hebben meerdere studies samengevat om de gevolgen van deze veranderingen op latere leeftijd te kunnen bestuderen. De wetenschappers keken hierbij naar de veranderingen in het denkvermogen van moeders. Uit één van deze studies bleek dat het algemene denkvermogen bij ongeveer 80% van de zwangere vrouwen verminderde. Ook ging het geheugen achteruit. Andere studies wezen uit dat het denkvermogen vooral tijdens de peripartumperiode, de periode rondom de bevalling, ingrijpend veranderde. Tijdens deze periode zouden lichaam en geest zich aanpassen ter voorbereiding op het moederschap. [1, 2] Ook de nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden in de postpartum periode, de periode na de bevalling, resulteren in een verhoogde cognitieve belasting. Deze cognitieve belasting blijft gedurende de levensloop toenemen en wordt dynamisch aangepast volgens de behoeften van het kind.

Uit de literatuurstudie werd geconcludeerd dat de verhoogde cognitieve belasting van het moederschap tijdens de peripartumperiode een uitdaging vormt die voortdurende aanpassing vereist. Maar, wanneer deze eisen gedurende het hele leven worden volgehouden, blijken ze te resulteren ze in een verhoogd cognitief reserve (denkvermogen) op latere leeftijd. Blootstelling aan een complexe omgeving is voordelig voor het brein, en de verhoogde omgevingscomplexiteit die gepaard gaat met het moederschap kan resulteren in een verhoogd cognitief reserve in het latere leven. Toekomstige studies zouden zich volgens de wetenschappers moeten richten op de oorzaken van deze cognitieve veranderingen. [1]

Bronnen:

1 https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(22)00302-3#%20
2 PMID: 2932067, DOI: 10.5694/mja17.00131

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken? is vapen echt gezonder?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...