04-10-2021

‘Misokinesia’ treft 1 op de 3 mensen

Als iemand in je buurt friemelt, met een been wipt, steeds over zijn kin wrijft et cetera kan dat vervelend zijn. Afleidend en voor sommigen zelfs ondraaglijk. Maar waarom?

Dit vreemde fenomeen wordt misokinesie genoemd – wat ‘haat tegen bewegingen’ betekent – en is tot nu toe niet eerder bestudeerd. Onderzoekers van Universiteit van Brits Columbia (UBC) in Canada voerden daarom naar eigen zeggen de ‘eerste diepgaande wetenschappelijke verkenning’ naar misokinesie uit. Meer dan 4.100 deelnemers namen deel aan een reeks experimenten.

De onderzoekers ontdekten dat ongeveer een derde een zekere mate van misokinesiegevoeligheid ervoer voor het repetitieve, friemelgedrag van anderen in hun dagelijks leven. Sommige mensen kennen slechts een lage gevoeligheid voor gefrunnik van anderen, terwijl anderen zich sterk beïnvloed voelen wat leidt tot verminderd plezier in sociale situaties en werk- en leeromgevingen.

Maar waarom vinden we friemelen zo vervelend? In de studie voerden de onderzoekers tests uit om te zien of misokinesie zou kunnen ontstaan bij mensen met verhoogde visuele prikkelgevoeligheden, wat neerkomt op een onvermogen om afleidende gebeurtenissen in hun visuele periferie te blokkeren. De uitkomsten van deze tests waren echter niet overtuigend.

Een mogelijkheid die ze nu willen onderzoeken is of ‘spiegelneuronen’ in het spel zijn. Deze neuronen activeren wanneer we bewegen, maar ze activeren ook wanneer we anderen zien bewegen. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand gewond raakt, knipper je met je ogen, omdat de pijn van de ander in je eigen hersenen wordt weerspiegeld. Of dat echt aan de hand is met misokinesie, kan alleen verder onderzoek naar het fenomeen met zekerheid uitwijzen.

Eén ding is echter zeker. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt duidelijk dat dit ongewone fenomeen veel gebruikelijker is dan je wellicht zou denken.

Bron: Sci Rep. 2021; 11:17204.

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Mindfulness training onderzocht

Een nieuwe studie van de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk heeft de effectiviteit van op mindfulness gebaseerde interventies voor de behandeling van mensen die lijden aan psychische problemen onderzocht.1 Het aanbod aan interventies om...

Leefstijl in de psychiatrie

Onlangs plaatste www.gzpsychologie.nl een artikel waarin psychiater en mindfulness trainer Mischa Selis vertelde over haar zienswijze.1 Zij pleit voor meer aandacht voor leefstijl en somatiek in de psychiatrie, waarbij somatiek de medische discipline is rondom het...

Het laatste nieuws