04-10-2021

‘Misokinesia’ treft 1 op de 3 mensen

Als iemand in je buurt friemelt, met een been wipt, steeds over zijn kin wrijft et cetera kan dat vervelend zijn. Afleidend en voor sommigen zelfs ondraaglijk. Maar waarom?

Dit vreemde fenomeen wordt misokinesie genoemd – wat ‘haat tegen bewegingen’ betekent – en is tot nu toe niet eerder bestudeerd. Onderzoekers van Universiteit van Brits Columbia (UBC) in Canada voerden daarom naar eigen zeggen de ‘eerste diepgaande wetenschappelijke verkenning’ naar misokinesie uit. Meer dan 4.100 deelnemers namen deel aan een reeks experimenten.

De onderzoekers ontdekten dat ongeveer een derde een zekere mate van misokinesiegevoeligheid ervoer voor het repetitieve, friemelgedrag van anderen in hun dagelijks leven. Sommige mensen kennen slechts een lage gevoeligheid voor gefrunnik van anderen, terwijl anderen zich sterk beïnvloed voelen wat leidt tot verminderd plezier in sociale situaties en werk- en leeromgevingen.

Maar waarom vinden we friemelen zo vervelend? In de studie voerden de onderzoekers tests uit om te zien of misokinesie zou kunnen ontstaan bij mensen met verhoogde visuele prikkelgevoeligheden, wat neerkomt op een onvermogen om afleidende gebeurtenissen in hun visuele periferie te blokkeren. De uitkomsten van deze tests waren echter niet overtuigend.

Een mogelijkheid die ze nu willen onderzoeken is of ‘spiegelneuronen’ in het spel zijn. Deze neuronen activeren wanneer we bewegen, maar ze activeren ook wanneer we anderen zien bewegen. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand gewond raakt, knipper je met je ogen, omdat de pijn van de ander in je eigen hersenen wordt weerspiegeld. Of dat echt aan de hand is met misokinesie, kan alleen verder onderzoek naar het fenomeen met zekerheid uitwijzen.

Eén ding is echter zeker. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt duidelijk dat dit ongewone fenomeen veel gebruikelijker is dan je wellicht zou denken.

Bron: Sci Rep. 2021; 11:17204.

Uit dezelfde categorie

Somber? Geef die bewerkte maaltijd de schuld

Bewerkt voedsel kan de reden zijn dat mensen zich soms licht depressief of angstig voelen. Het is niet verrassend dat hoe vaker je een bewerkte maaltijd of drankje neemt, hoe meer dagen je je somber voelt en niet lekker in je vel zit. Onderzoekers van de Schmidt...

Een hond aaien is meer dan leuk

Wees lief voor honden – dat kan je slimmer maken. Een hond aaien verhoogt de hersenactiviteit in de prefrontale cortex, waar ons denken en abstract redeneren plaatsvinden. Dit positieve effect houdt ook lang aan, ontdekten onderzoekers van de universiteit van Bazel in...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Hoe slaapt Nederland?

Slaaponderzoekers zijn het erover eens; een goede nachtrust is essentieel voor de gezondheid. Hoewel we over het algemeen lang genoeg slapen, zijn we helaas geen goede slapers. Onderzoek heeft aangetoond dat een grote groep Nederlanders slaapproblemen heeft: 63...

Strenge opvoeding als marker depressie?

Volgens een nieuwe studie van de onderzoekers van de Universiteit Leuven zijn kinderen met strenge ouders gevoeliger voor depressie later in hun leven dan kinderen van mildere ouders. Onbuigzame ouders bedraden de hersenen van hun kinderen als het ware en worden zo...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...