07-09-2023

Menstruatiecyclus en de maan

Heb je soms het idee dat je menstruatiecyclus gelijkloopt met die van de maan? Dat kan kloppen. Het blijkt te maken te hebben met verschillende invloeden van de maan, zoals licht en zwaartekracht.

Duitse onderzoekers van de Julius-Maximilians Universiteit ontdekten dat de lichtcyclus en zwaartekracht van de maan synchroon lopen met de menstruatiecyclus, wanneer de menstruatiecyclus zeventwintig dagen of langer duurt. [1]

De synodische maand is een periode tussen twee ‘nieuwe manen’ en duurt ongeveer 29 dagen. Deze periode heeft invloed op de lichtintensiteit en de zwaartekracht op aarde. Bij veel dieren wordt het voortplantingsgedrag beïnvloed door een bepaalde fase van de maancyclus. Dit is evolutionair verklaarbaar, omdat dit het voortplantingssucces van deze dieren bevordert. De menselijk menstruatiecyclus heeft een periode die dicht bij de maancyclus zit. Ondanks meerdere studies die dat aantonen, wordt er sceptisch gekeken naar invloeden van de maan op de menselijke biologie.

De onderzoekers hebben veertien jaar lang 22 vrouwen bestudeerd die hun menstruatiecyclus bijhielden. Ze ontdekten dat de synodische maand duidelijk invloed had op de menstruatiecyclus. Opmerkelijk waren de verschillen tussen de menstruatiecyclus van vrouwen die in landelijke gebieden woonden ten opzichte van vrouwen die in stedelijke gebieden woonden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de blootstelling aan kunstmatig nachtelijk licht (lichtvervuiling). Vrouwen die in een omgeving met veel nachtelijk kunstlicht leven, hebben meer kans op verstoring van hun cyclus. Vast staat in elk geval dat er verband is tussen het menselijk voortplantingsgedrag en de maancyclus. De onderzoekers benadrukken dat er verder onderzoek nodig is om dit fenomeen beter te leren begrijpen.

De emancipatie van de vrouw heeft ertoe geleid dat er steeds meer belangstelling is voor de specifieke kenmerken van het vrouwelijk lichaam. Zo veranderen ook onze opvattingen over de menstruatiecyclus. Zo probeert Iris Verstappen (coach gespecialiseerd in de menstruatiecyclus) met haar werk schaamte bij vrouwen te doorbreken. Lees hier meer over in ons digitale dossier. [2]

Bronnen:
1 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe1358\
2 https://medischdossier.org/archief/de-kr

 

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...