Meer sterfgevallen onder hart- en vaatpatiënten bij extreem koud weer

 Onderzoekers van de Universiteit van Maryland in de Verenigde Staten hebben de invloed van extreme weerstemperaturen op hart- en vaatpatiënten onderzocht. De kans op overlijden bleek bij extreem warm weer voor mensen met een hartaandoening 12 procent hoger dan bij een gematigde temperatuur. Bij extreem koud weer was de kans zelfs 37 procent hoger.

In Europa zijn afgelopen zomer meer dan 20.000 mensen overleden als gevolg van hittegolven. Hoewel de klimaatverandering ook extreem winterse omstandigheden met zich meebrengt, is er weinig bekend over het effect van extreem koud weer op mensen. Daarom analyseerden de onderzoekers in 567 steden, verdeeld over 27 verschillende landen, 32 miljoen sterfgevallen onder vaat- en hartpatiënten in de periode van 1979 tot 2019.

Omdat de definitie van extreem weer per regio verschilt, hebben de onderzoekers gekeken naar temperatuur. De temperatuur waarin de minste sterfgevallen voorkwamen, werd gebruikt als nulmeting. In Baltimore werd bijvoorbeeld vastgesteld dat de extra sterfgevallen van hart- en vaatpatiënten veroorzaakt wordt door extreem warme dagen boven 29,4 graden (2,2 per 1000 sterfgevallen) en bij extreem koude dagen onder -6,7 graden (9,1 per 1000 sterfgevallen). Mensen met hartfalen liepen het meeste risico.

De onderzoekers konden de oorzaak van de toegenomen sterfgevallen bij extreme weersomstandigheden niet met zekerheid vaststellen. Door dit onderzoek worden de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van bepaalde bevolkingsgroepen inzichtelijker. Het laat zien dat nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn.

Bronnen:

1.https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061832

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...