24-01-2020

Meer en meer bewijs voor heilzame effecten groene omgeving

Regelmatig besteden wij aandacht aan groen. Zo berichtten wij u eerder over een onderzoek onder ruim 25.000 Londenaren in relatie tot groen (Nieuws, Groen is goed voor u). 
In een ander bericht meldden wij dat Schotse dokters natuur voorschrijven aan onder meer patiënten met diabetes, psychische aandoeningen, een hoge bloeddruk, stressklachten, hart- en vaatziekten (Nieuws, Schotse dokters schrijven natuur voor als medicijn). Inmiddels heeft deze onderzoeksboom nu ook een Nederlandse loot. 

Wagenings onderzoek van de omgevingspsycholoog Sjerp de Vries laat zien dat kinderen in groene wijken minder medicijnen tegen ADHD gebruiken. In Nederland zijn de laatste jaren geen onderzoeken naar het aantal kinderen en jongeren met ADHD uitgevoerd. Schattingen liggen tussen de 2% en 7%. Los van deze percentages kan een groenere leefomgeving wellicht een gunstig effect hebbenDe Vries bestudeerde de relatie tussen de mate van groen in een leefomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. Hij kwam tot de slotsom dat meer groen het medicijngebruik tot wel 10 procent doet verminderen. Deze relatie bleek sterker zichtbaar wanneer het welstandsniveau van de wijk lager ligt 

Pesten 

De Vries was ook projectleider van twee andere onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat op groene schoolpleinen minder wordt gepest. Kinderen zijn voor deze onderzoeken bevraagd voor- en nadat het schoolplein was vergroend. Na de vergroening bleek het sociale klimaat op school te verbeteren. Een groene omgeving biedt meer variatie aan de kinderen. De Vries meent dat dat mogelijk het verschil verklaart. 

Een taak voor stedenbouwers en gemeenten 

Dit Wageningse onderzoek, maar wereldwijd ook allerlei andere onderzoeken tonen aan dat overheden lokaal veel meer aandacht zouden moeten besteden aan een groene leefomgevingDaarom hebben Wageningse onderzoekers ter ondersteuning van gemeenten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen de Ontwerptool Groene Gezonde Stad ontwikkeld. Alle actuele kennis over groen en de effecten op de gezondheid is deze tool ondergebracht, of het nu gaat over de inrichting van groene speelplekken of over verkoelende, groene daken. De tool helpt ook burgers met allerlei tips over hoe de gezondheid door groentoepassingen te bevorderen. 

Bron: Wageningen Research and University

Uit dezelfde categorie

Lablek Wuhan nóg waarschijnlijker

Trouwe lezers van Medisch Dossier weten dat er veel aanwijzingen zijn dat de oorsprong van de coronapandemie is te vinden in het lab in Wuhan (China). Maar dat de ‘lablek-hypothese’ vanaf het begin fanatiek is weggedrukt door belanghebbenden. In een eerdere editie...

Het laatste nieuws