24-01-2020

Meer en meer bewijs voor heilzame effecten groene omgeving

Regelmatig besteden wij aandacht aan groen. Zo berichtten wij u eerder over een onderzoek onder ruim 25.000 Londenaren in relatie tot groen (Nieuws, Groen is goed voor u). 
In een ander bericht meldden wij dat Schotse dokters natuur voorschrijven aan onder meer patiënten met diabetes, psychische aandoeningen, een hoge bloeddruk, stressklachten, hart- en vaatziekten (Nieuws, Schotse dokters schrijven natuur voor als medicijn). Inmiddels heeft deze onderzoeksboom nu ook een Nederlandse loot. 

Wagenings onderzoek van de omgevingspsycholoog Sjerp de Vries laat zien dat kinderen in groene wijken minder medicijnen tegen ADHD gebruiken. In Nederland zijn de laatste jaren geen onderzoeken naar het aantal kinderen en jongeren met ADHD uitgevoerd. Schattingen liggen tussen de 2% en 7%. Los van deze percentages kan een groenere leefomgeving wellicht een gunstig effect hebbenDe Vries bestudeerde de relatie tussen de mate van groen in een leefomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. Hij kwam tot de slotsom dat meer groen het medicijngebruik tot wel 10 procent doet verminderen. Deze relatie bleek sterker zichtbaar wanneer het welstandsniveau van de wijk lager ligt 

Pesten 

De Vries was ook projectleider van twee andere onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat op groene schoolpleinen minder wordt gepest. Kinderen zijn voor deze onderzoeken bevraagd voor- en nadat het schoolplein was vergroend. Na de vergroening bleek het sociale klimaat op school te verbeteren. Een groene omgeving biedt meer variatie aan de kinderen. De Vries meent dat dat mogelijk het verschil verklaart. 

Een taak voor stedenbouwers en gemeenten 

Dit Wageningse onderzoek, maar wereldwijd ook allerlei andere onderzoeken tonen aan dat overheden lokaal veel meer aandacht zouden moeten besteden aan een groene leefomgevingDaarom hebben Wageningse onderzoekers ter ondersteuning van gemeenten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen de Ontwerptool Groene Gezonde Stad ontwikkeld. Alle actuele kennis over groen en de effecten op de gezondheid is deze tool ondergebracht, of het nu gaat over de inrichting van groene speelplekken of over verkoelende, groene daken. De tool helpt ook burgers met allerlei tips over hoe de gezondheid door groentoepassingen te bevorderen. 

Bron: Wageningen Research and University

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...

Nordic walking beste oefening voor hartpatiënten

Nordic walking - wandelen met gebruik van stok-ken die ook het bovenlichaam trainen - is één van de beste soorten lichaamsbeweging om je alge-hele gezondheid en welzijn te verbeteren. Volgens onderzoekers is het beter dan een zeer intensieve training, vooral voor...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

Intensief sporten: hogere kans op slagaderverkalking

Wetenschappers aan de Radboud universiteit hebben bij sportbeoefenaars van zeer intensieve sporten kransslagaderverkalking ontdekt. [1] De kransslagaderverkalking werd vooral bij intensieve sporters van middelbare leeftijd gevonden, vergleken met sporters van dezelfde...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...