COVID-19 vraagt om een andere benadering dan SARS

Medici in Hong Kong stelden in 2009 bij de evaluatie van de SARS-epidemie dat patiënten die zijn hersteld van het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), twee keer zoveel kans hebben op een ernstige bijwerking. Dat komt door de steroïden die worden gebruikt om de ziekte te behandelen. Sommige herstelde SARS-patiënten hebben een degeneratieve botaandoening ontwikkeld. 

De medische autoriteiten van Hong Kong hebben bekend gemaakt dat honderd patiënten die herstelden van SARS, botzwakte hebben ontwikkeld en dat 49 patiënten lijden aan een degeneratieve botaandoening die avasculaire necrose wordt genoemd. 

Avasculaire necrose wordt gekenmerkt door een slechte bloedtoevoer naar botten. Dat leidt tot breuken en pijn in de gewrichten. Het treft meestal heupgewrichten. 

Voorkom in de zoektocht naar behandeling van COVID-19 ernstige bijwerkingen

Professor K.Y. Yuen van Hong Kong University merkte bij de evaluatie op dat SARS-patiënten werden behandeld met steroïden en dat botaandoeningen een bekend neveneffect zijn van deze behandelingen. Maar, zegt hij, sommige patiënten die met lange kuren met steroïden worden behandeld, vertonen een lagere incidentie van de aandoening dan SARS-patiënten. 

“Het gebruik van hoge doses steroïden bij [patiënten die lijden aan] auto-immuunziekten of bij transplantatiepatiënten wordt bij ongeveer vijf procent [van de patiënten] geassocieerd met de incidentie van avasculaire heupnecrose of avasculaire botnecrose”, zegt hij. “In het geval van SARS [patiënten], hoewel de duur van steroïden misschien niet zo lang is als in het geval van auto-immuunziekten, gaat het meer dan tien procent omhoog.” 

Yuen speculeert dat het virus dat SARS veroorzaakt botten kwetsbaar maakt en dat hoge doses steroïden de botten verder verzwakken. 

Yuen zegt dat hiervoor twee mogelijke verklaringen zijn. Ten eerste hebben SARS-patiënten die lijden aan een zeer ernstige longontsteking moeite met ademhalen, waardoor er zeer weinig zuurstof in de bloedbaan komt. Cellen die weefsel genereren, hebben geen vitale zuurstof. Ten tweede legt Yuen uit dat veel patiënten met een virale infectie zoals SARS stolling ontwikkelen in kleine bloedvaatjes, waardoor de weefselgenererende cellen van vitale voedingsstoffen verder uithongeren. Hoewel steroïde behandelingen in het verleden in verband zijn gebracht met botverzwakking en osteoporose, meent Yeun dat een combinatie van de factoren waarschijnlijk bijdraagt ​​aan de hoge incidentie van avasculaire necrose bij SARS-patiënten. 

SARS maakte ongeveer zeventienhonderd mensen ziek in Hong Kong en doodde meer dan 200 patiënten. Wereldwijd trof de ziekte ongeveer 8000 mensen en stierven er minstens 700. 

Op dit moment waart COVID-19, officieel bekend als SARS-COV-2, rond, en is men wereldwijd naarstig op zoek naar een goede behandeling. Daarbij is in China, en ook in Europa, al teruggegrepen op de medicatie zoals die ook bij de behandeling van SARS (officiële naam SARS-COV) epidemie in 2002–2004 is toegediend.  

Het is van belang dat we ons bewust blijven van de bijwerkingen van deze farmaceutische medicatie. Uit verschillende onderzoeken in China blijkt dat door vroeg de infecties tegen te gaan wanneer iemand is besmet, de ontwikkeling van het COVID-19 goed is tegen te gaan. Dit is ook goed mogelijk, doordat het COVID-19 veel minder dodelijk blijkt dan de SARS indertijd. 

BRONNEN:
Shanghai Daily, 2009
VOA News, 2009

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...