21-01-2021

Mariadistel tijdens de overgang

Hoewel de menopauze geen ziekte is, gaat deze levensfase vaak gepaard met verschillende lichamelijke klachten, waaronder opvliegers. Gebruik van mariadistel kan het aantal en de ernst van opvliegers verminderen.

Maar liefst 80 procent van de vrouwen ondervindt lichamelijk klachten in de periode rondom de menopauze. Vaak voorkomende klachten zijn opvliegers, nachtzweten, slapeloosheid, verminderd libido en hoofdpijn. Deze problemen ontstaan doordat de eierstokken geen hormonen, zoals oestrogeen, meer aanmaken. Vanuit de reguliere geneeskunde bestaat de behandeling uit hormonale therapie. Dit kan echter ernstige bijwerkingen geven en is daarom voor een aantal vrouwen geen optie. Onderzoek laat zien dat gebruik van kruiden mogelijk ondersteunend kan werken. Mariadistel is hiervan een voorbeeld.

Mariadistel vermindert opvliegers

Aan het onderzoek namen 80 vrouwen deel tussen de 40 en 60 jaar. Allen hadden minimaal een jaar geen menstruatie meer gehad en kampten met opvliegers. De deelneemsters werden verdeeld in twee groepen. Een groep gebruikte tweemaal daags 200 mg droogextract van mariadistel (gestandaardiseerd op silymarine en silybine). De andere groep kreeg een placebo. De vrouwen gebruikte gedurende 8 weken het supplement, of de placebo, en werden gedurende 12 weken gevolgd. Iedere vier weken werden hun menopauzale klachten uitgevraagd en werd gekeken naar mogelijke bijwerkingen.

Na drie maanden waren de opvliegers en de ernst van de opvliegers met 73 procent en 69 procent afgenomen bij de vrouwen die mariadistel hadden gebruikt. Voorafgaand aan de studie hadden de vrouwen gemiddeld 4,3 opvliegers per dag. Na twaalf weken waren dit nog maar 1,3 opvliegers per dag. De eerste duidelijke effecten van mariadistel waren al meetbaar na twee maanden gebruik. Bijwerkingen waren van milde en voorbijgaande aard. Een aantal vrouwen had last van darmklachten. De wetenschappers geven aan dat gebruik van mariadistel ingezet kan worden bij vrouwen met opvliegers. Aan de studie namen geen vrouwen deel met ernstige opvliegers. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of ook deze vrouwen baat kunnen hebben bij gebruik van mariadistel.

Bron: Wiley Online Library, Augustus 2020

 

Afbeelding van anncapictures via pixabay

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...